Forfatterarkiv for Kjetil Rommetveit
Kjetil Rommetveit
Kjetil Rommetveit
Førsteamanuensis ved Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen.