Forfatterarkiv for Linling Chen
Linling Chen
Linling Chen
Linling Chen arbeider som postdoktor ved Nansensenteret for miljø og fjernmåling og Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen. Hun forsker på masseendringer på Grønlandsisen og hvordan den responderer på klimaendringer. Siden 2014 har Chen ledet FRINATEK-prosjektet EUROPEWEATHER som er finansiert av Norges forskningsråd. Hovedformålet er å få frem ny kunnskap om mønsteret rundt kaldt vintervær i Europa forårsaket av endringene i Arktis – både fra perioden med oppvarming i begynnelsen av det 20. århundre og også i forhold til oppvarmingen som skjer nå.