Forfatterarkiv for Nina Jensen
Nina Jensen
Nina Jensen
Generalsekretær i WWF-Norge. Har arbeidet i WWF siden 2005, både som fagsjef, leder for havmiljøprogrammet og leder for naturvernavdelingen før hun ble generalsekretær i 2012. Bachelorgrad i marinbiologi fra James Cook University og mastergrad i marinbiologi ved Universitetet i Tromsø. Hun ble utnevnt som Young Global Leader av World Economic Forum i 2014.