Forfatterarkiv for Øystein Jonassen
Øystein Jonassen
Øystein Jonassen
Forsker ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU