Forfatterarkiv for Stig Schjølset
Stig Schjølset
Stig Schjølset
Fungerende daglig leder i ZERO. Tidligere fagdirektør for grønn konkurransekraft i Klima- og miljødepartementet, leder for analyse av karbonmarked og klima i Thomson Reuters Point Carbon.