Equinors investeringer går for det meste til fossil energi

Equinors fornybarinvesteringer øker mye fra et svært lavt nivå. 86 av 100 investerings­kroner gikk i 2022 til olje og gass.

Ingen andre norske selskaper er i nærheten av å ha samme økonomiske muskler som Equinor. Den sterke kontantstrømmen fra olje- og gassvirksomheten – som har vært ekstraordinær de siste årene som følge av Russlands krig i Ukraina – gjør det mulig for Equinor å bruke store beløp på nye investeringer.

I 2022 beløp Equinors bruttoinvesteringer seg til nesten 10 milliarder dollar. 14 prosent av dette (1,4 milliarder dollar) gikk til investeringer innen «fornybar energi og lavkarbonløsninger». Målet til selskapet er at denne andelen skal øke til 50 prosent innen 2030.

Bruttoinvesteringer dekker her både prosjekter som Equinor utvikler selv eller er partner på, og hele eller delvise oppkjøp. Det skiller heller ikke mellom investeringer finansiert internt eller eksternt (prosjektfinansiering).

I 2018 byttet Statoil navn til Equinor. I oktober 2023 ga Norsk klimastiftelse ut rapporten Equinor – et bredt energiselskap? Formålet er å sette Equinor og selskapets prioriteringer på dagsordenen og invitere til offentlig samtale om spørsmål som angår hele det norske samfunnet:

  • Utøver Equinor per i dag det lederskapet som klimakrisens alvor og Paris-målene krever?
  • I hvilken grad bidrar Equinors prioriteringer til å få fortgang i energiomstillingen og dermed øke muligheten til å nå klimamålene?

Denne artikkelen er del av rapporten. Les/last ned hele rapporten.

På spørsmål om hva som menes med «fornybar energi og lavkarbonløsninger», oppgir Equinor at det er anlegg som produserer fornybar energi (per nå: vindkraft på land og til havs og sol), samt anlegg og løsninger som bidrar til avkarbonisering av energi eller industri (som verdikjeder for karbonfangst og -lagring (CCS) og hydrogen).

Equinor har ikke villet gi en fullstendig liste over hvilke enkeltinvesteringer i 2022 som summerer seg til 1,4 milliarder dollar, men oppgir at investeringer innen fornybar energiproduksjon beløp seg 1,3 milliarder dollar. Den absolutt største fornybarinvesteringen er havvind­prosjektet Dogger Bank i Storbritannia.

Investeringene i «lavkarbonløsninger» begrenset seg til 0,1 milliarder dollar i 2022. Selv om det er flere prosjekter innen CCS og hydrogen i porteføljen, så er det til nå ikke her investeringskronene har gått.

Equinor teller ikke investeringer i avkarbonisering av egen olje- og gassproduksjon, som for eksempel elektrifisering eller energisparingstiltak på sokkelen, som investeringer innen «fornybar energi og lavkarbonløsninger».