Bildegjenkjenning skal gjøre vannkraftverkene mer effektive

Ved hjelp av autonome kamera og bildegjenkjenning vil GeoMonitor gjøre det enklere for kraftselskapene å redusere vanntap fra produserende vannkraftverk.

SPIR-prisen har som formål å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak. Energi og Klima presenterer årets ti utvalgte kandidater til SPIR-prisen 2019.

Eivind Susort, daglig leder i GeoMonitor AS.

– Hva er GeoMonitor?

– Selskapet GeoMonitor leverer og drifter autonome kameraløsninger i fjell og fjorder. Kameraene kobles til off-grid-strømløsninger og data sendes trådløst til vår webportal. Ved hjelp av bildegjenkjenning analyseres bildene i portalen og kan deretter varsle kundene om tap av vann, tilstoppinger, status for snøsmelting, bekkinntak og lignede.

– For et kraftselskap betyr dette at vi kan erstatte fysiske inspeksjoner av områdene som kraftverket henter vannet fra. Det kan også erstatte bruk av sensorer ved luker og inntak som ikke gir like god informasjon som våre høyoppløselige bilder. Stillbilder sendes flere ganger i døgnet fra kameraene til webportalen.

– Vi leverer både hardware, software og konsulenttjenester innen hydrologi og hydraulikk.

– Hva er klimagevinsten?

– GeoMonitor bidrar til å redusere vanntap for kraftselskap ved å levere rett data til rett tid. Dette gjør at kraftselskap kan få enda mer kraft ut av allerede utbygd vannkraft. Løsningen kan også erstatte bruk av for eksempel helikopter til inspeksjoner av lokasjoner med begrenset tilgjengelighet gjennom året.

– Hvem er kundene deres?

– Primært retter vi oss mot kraftselskap i Norge, men vi har også samarbeid med forskningsinstitusjoner og aktører innen samferdsel.

Kandidat: GeoMonitor
Sted: Trondheim og Tysvær
Eiere: Eivind Susort, Kaspar Vereide, Einar Womersley Waage, Sveinung Susort
Oppstartsår: 2016
Web: www.geomonitor.no

– Hvor langt har dere kommet med utviklingen av prosjektet?

– Selskapet ble etablert i 2016 og er i ferd med å etablere ulike produkter og tjenester i markedet. Vi leverer i dag til kraftselskap fra Sørlandet til Trøndelag og sikter på å øke volum i Norge de neste årene og deretter i Skandinavia.

– Arbeidet med å forbedre bildegjenkjenningsteknologien er en kontinuerlig prosess. 

– Hva har vært de største utfordringene til nå?

– Det er ingen tvil om at vi jobber med en konservativ bransje. Jeg kommer opprinnelig fra olje og gass og der er tempoet langt høyere. Mitt inntrykk er at i vannkraft verdsettes ikke tid like høyt, og dette er særlig krevende når man kommer inn som et nytt selskap med nye tjenester.