Bli kandidat til SPIR-prisen 2014

15. mars er fristen for å nominere bedrifter og personer til klimateknologi- og fornybarprisen SPIR. Vinner kåres under Fornybarkonferansen i Bergen 11. -12. juni.

SPIR retter seg mot tjenester, produkter eller prosjekter som både gir mindre klimagassutslipp og som har et forretningsmessig potensiale. Kanskje du arbeider med fornybar energi, energieffektivisering, renseteknologi eller lagringsløsninger for elektrisitet? Kanskje du har bygget en el-sykkel, patentert en maskin for desentralisert kraft- eller varmeproduksjon, etablert grønne datatjenester eller utviklet en ny, genial duppeditt som ingen har tenkt på før?

Spirprisens logo.
Spirprisens logo.

Det er ikke viktig hvor i verdikjeden man befinner seg – om det er på idestadiet eller om produktet eller tjenesten allerede er kommersialisert. Det avgjørende er at man kan argumentere for klimaeffekt og kommersialiseringspotensiale. Tidligere nominasjoner er ikke til hinder for å melde seg på SPIR 2014.

SPIR er geografisk begrenset til personer og virksomheter som holder til på Vestlandet: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Tre finalister – en vinner

SPIR-prisens hovedformål å fortelle de gode historiene om morgendagens grønne næringsliv – om prosjektene og menneskene bak dem. Alle som nomineres innen fristen 15.mars vil bli presentert her på Energi og Klima.

Juryen vil ut plukke ut tre finalister som alle får tilbud om gratis standplass på Fornybarkonferansen i Bergen 11.-12. juni. Vinner kåres under selve konferansen.

Prisvinneren får faglig kompetanse fra PwC til en verdi av 75 000 kr og en pengepremie på 50 000 kr.

SPIR nå del av Energi og Klima

Fra 2014 er SPIR-prisens nettsider flyttet hit til Energi og Klima. Kandidatpresentasjoner og nyheter om SPIR blir fra nå av publisert her. Kandidatene som meldte seg på i 2013 kan du lese om på SPIR-prisens gamle nettsider.