Bygger stille og ren el-dreven turistbåt

Med den elektriske katamaranen BRIM I vil selskapet Green Wave Holding AS i Tromsø sette standarden for fremtidige turistbåter verden over. Les om SPIR-kandidaten BRIM.

SPIR-prisen har som formål å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak. Gjennom sommeren vil Energi og Klima presentere årets ti utvalgte kandidater til SPIR-prisen 2018.

Hva er det dere i BRIM gjør?

Med BRIM I skal vi skape bølger i reiselivsnæringen og maritim sektor. Vi skal tilby kvalitetsopplevelser på havet i Lofoten og Tromsø med mål om å tiltrekke oss besøkende fra hele verden og etterlate inntrykk som bidrar til økt engasjement for miljø og sterkere tro på grønn teknologi.

Vårt håp er at vi med Brim I kan bidra til å gjøre turistnæringen mer miljøvennlig ved å sette standarden for fremtidige turistbåter verden over, og vise at det er mulig å bygge elektriske båter uten store ekstrainvesteringer i infrastruktur. På sikt ønsker vi å bygge flere fartøy som kan operere ved flere destinasjoner i Norge og utenlands.


Kandidat:
BRIM
Sted: Tromsø
Eiere:  Agnes Árnadóttir og Espen Larsen-Hakkebo – Green Wave Holding AS
Oppstartsår: 2018
Kontaktperson: Agnes Árnadóttir
Web: www.brimexplorer.com/

Hva er klimagevinsten?

Ved å bygge en elektrisk katamaran, fremfor en dieselmekanisk, reduserer vi energibehovet med 23 prosent, samtidig som vi benytter grønn energi fra norsk vannkraft fremfor fossilt drivstoff til båtens fremdrift.

Med BRIM I vil vi tilby turister en opplevelse på havet, uten fossilt utslipp, uten plastforbruk, og i en fullstendig stillhet, noe som vil bety mindre forstyrrelse for dyrelivet. BRIM I vil vise andre aktører i turistnæringen at lønner seg å operere på en miljøvennlig måte. Vår ressurs er norsk natur, og både nasjonale og internasjonale gjester blir stadig mer bevisst sitt eget fotavtrykk.

Hvem er kundene dere?

Markedet er nasjonale og internasjonale besøkende til de destinasjonene vi opererer fra.

Hvor langt har dere kommet med utviklingen av prosjektet?

Vi har jobbet en god stund med ideen, design av drivlinje, og utvendig design. Båten er nå bestilt hos verftet Maritime Partner i Ålesund og vil stå klar i løpet av sommeren 2019. Vi har valgt den norske designeren Einar Hareide og norske underleverandører, da det er et mål for oss å bidra til lokal verdiskapning og dra nytte av den verdensledende kompetansen som finnes i maritim sektor i Norge.

Hva har vært de største utfordringene til nå?

Å skaffe til veie nok finansiering til å investere i et dyrt nybygg. Det er lite risikovillig kapital i næringen, og merkostnaden av å bygge et elektrisk fartøy er ca. 25 prosent av totalprisen. Det har også vært en utfordring å utvikle et fartøy, innenfor en gitt kostnadsramme, som er tilstrekkelig fleksibelt og ikke avhengig av dyre ladeinstallasjoner på land. Det har vi fått til og resultatet er at i motsetning til andre hybrider og elektriske båter vil Brim I kunne bruke eksisterende ladeinfrastruktur i de aller fleste norske havner.