Disse fem skal konkurrere om SPIR-prisen 2018

Årets SPIR-finale finner sted i Grieghallen i Bergen 19. september. Her er de fem juryutnevnte finalistene.

Finalist 1: RoMy Clima

RoMy mobil varmesentral
Foto: RoMy Clima AS

RoMY Clima har utviklet en utslippsfri og mobil varme- og avfuktingssentral som kan brukes på bygg- og anleggsplasser. Det er en container som er bygget som et varmepumpesystem, det vil si at den henter energi fra uteluften og avtrekksluften. Den kan for eksempel erstatte diesel- eller propangassdrevne aggregat som i dag produserer varme til oppvarming og tørking på en byggeplass. Varmesentralen produserer også varmtvann til fjernvarme. Det er el-kraft som driver varmesentralen. Les hele presentasjonen: Vil gjøre byggeplassen fossilfri 

Finalist 2: SmartCharge

Illustrasjon av SmartCharge montert på vegg
Foto: Meshcrafts AS/Åsmund Møll Frengstad

SmartCharge har utviklet et styringssystem for elbilladere som gjør det mulig å styre effekt, tilgangskontroll og betaling. En enkeltperson kan ved hjelp av vår programvare gjøre sin hjemmelader tilgjengelig for flere og ta betaling for strømforbruket – et slags airbnb for elbilladere. Et borettslag kan bruke programvaren som betalingsløsning og til å styre effektbruken, slik at man ikke overbelaster nettet. Det er også mulig for nettselskaper å bruke SmartCharge til å regulere effekten til ladepunktene, slik at man styrer unna de største forbrukstoppene. Dermed kan man redusere investeringsbehovet i nettet. Alt kan styres via mobil, brett eller PC. Les hele presentasjonen: Teknologi som åpner for «airbnb» for elbilladere

Finalist 3: Flying Foil

Illustrasjon av flying foil båt
Foto: Flying Foil

Flying Foil er et selskap som har utviklet en teknologi som kan redusere energiforbruket til hurtigbåter med 50 prosent. Med hurtigbåter så menes her hurtiggående båter som frakter passasjerer – slik vi har mange av i Norge. Teknologien er basert på hydrofoiler – det vil si vinger under vann. Dette reduserer motstanden fra vannet på båten. Les hele presentasjonen: Kan halvere hurtigbåtenes energiforbruk 

Finalist 4: NårgeSol

Illustrasjon: NårgeSol
Illustrasjon: NårgeSol

NårgeSol jobber med å utvikle solcellegardiner. Det er en ny type gardiner som kombinerer solskjerming med fornybar energiproduksjon. Solcellene som er integrert i gardinene kan både høste energi fra sollys og fra innendørs belysning. Energien som produseres lagres i batterier og kan brukes ved behov. Løsningen øker bygningens selvforsyning, samtidig som det å høste fornybar energi gir bygget en ny dimensjon ved å snu byggets fasade fra et passivt til aktivt element. Les hele presentasjonen: Gardiner som produserer strøm

Finalist 5: More Anergy

More Anergy har utviklet og patentert et unikt system for lokal lagring av varme og kulde i energibrønnene under bakken. Det er flere bruksområder. For eksempel kan man bruke solfangere på husvegger og tak til å lagre solvarme om sommeren, for så å hente varmen tilbake til bygget når behovet for oppvarming melder seg om vinteren. Tilsvarende kan man bruke solfangere til å lagre kulde i energibrønner om vinteren, for så å bruke denne til kjøling om sommeren. Dette kalles sesonglagring. Man kan bruker energibrønnen til å andre formål, som å lagre spillvarme fra industri. Les hele presentasjonen: Vil lagre sommervarme til vinterkulden

Juryen

SPIR-juryen 2018 består av følgende personer:

  • Øystein Thøgersen rektor, Norges Handelshøyskole
  • Ole Petter Jakobsen, utviklingssjef, Vizrt
  • Ingrid von streng Velken, konserndirektør Innovasjon, BKK
  • Kikki Kleiven, klimaforsker, Bjerknessenteret for klimaforskning
  • Torbjørn Torsvik, direktør, PwC
  • Johannes Magnus, næringspolitisk rådgiver, Bergen Næringsråd
  • Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder, Norsk klimastiftelse

Vinneren av SPIR-prisen får faglig kompetanse fra PwC til en verdi av 75 000 kr og en pengepremie på 50 000 kr. I tillegg vil BKK Grønn InVest invitere alle finalistene som det er relevant for til å holde en investorpresentasjon.