Disse ti kandidatene kan vinne SPIR-prisen 2019

Årets ti SPIR-kandidater er klare. Om kort tid vil juryen plukke ut hvilke tre kandidater som går videre til finalen. Hvem er dine favoritter?

Årets SPIR-finale finner sted på Fornybarkonferansen i Bergen 25. april. Her vil tre kandidater møte juryen og få mulighet til å presentere seg fra scenen. Vinner kåres under selve konferansen og premien er faglig kompetanse fra PwC til en verdi av 75 000 kr og en pengepremie på 50 000 kr. Etter finalen vil BKK Spring invitere alle tre finalister som det er relevant for til å holde en investorpresentasjon.

Nedenfor kan du lese mer om de ti kandidatene som kan vinne SPIR-prisen 2019.

1. Highlift varmepumpe

En varmepumpe for industrien som gjør det mulig å omgjøre verdiløs spillvarme til verdifull prosessvarme. Les mer.

2. Evoy

Hel-elektrisk fremdriftssystem som kan installeres i nye og brukte båter med ytelse fra 100 til 450 kW. Les mer.

3. Deep purple

Produsere hydrogen fra havvind, lagre hydrogenet i tanker på havbunnen og forsyne oljefelt og fartøy med utslippsfri energi. Les mer.

4. IRene iSolutions

Digital plattform som gjør det mulig å koble flere bygg sammen i såkalte mikronett. Reduserer effekttoppen.
Les mer.

5. Invertapro

Vil bruke insekter fôret opp på organisk avfall til fôr til oppdrettsnæringen og gjødsel til landbruket. Les mer.

6. Foamrox

Nytt konstruksjonsmateriale som kan erstatte betong – i første omgang i ikke-bærende konstruksjoner som i vei- og jernbanetunneler. Les mer.

7. Sevendof

Vil bygge et nettverk av autonome droner og tilby droneflyging som et miljøvennlig alternativ til helikoptertjenester. Les mer.

8. Tidetec

Norskutviklet turbinløsning som kan brukes til toveis produksjon av elektrisitet fra tidevannslaguner og -barrierer.
Les mer.

9. GeoMonitor

Bruker autonome kamera og bildegjenkjenning til å gjøre det enklere for kraftselskapene å redusere vanntap fra produserende vannkraftverk. Les mer.

10. Hyre

Bærbar energiløsning som består av et sammenleggbart solcellepanel med batteri. Bruker induktiv strømoverføring. Les mer.

SPIR er en årlig pris for grønn teknologi som deles ut av PwC, BKK Grønn Spring, Bergen Næringsråd og nettmagasinet Energi og Klima.

Prisens formål er å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak.

Se oversikikt over tidligere vinnere.