En app som motiverer til klimariktig adferd

De retter seg mot bedrifter med mange ansatte og et sterkt samfunnsansvar. Plattformen de har utviklet er skreddersydd for å motivere til flere klimariktige hverdagsvalg. Møt SPIR-kandidat Ducky.

SPIR-prisen har som formål å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak. Gjennom sommeren vil Energi og Klima presentere årets ti utvalgte kandidater til SPIR-prisen 2018.

Hva er egentlig Ducky?

Ducky er en teknologiplattform designet for å motivere mennesker til å ta klimavennlige valg i hverdagen. Ducky lar brukerne måle hvordan deres personlige livsstil påvirker klimaet og motiverer dem til å ta del i klimautfordringer, for eksempel i regi av arbeidsgiveren. Deltakerne bli belønnet med informasjon om hvor mye CO₂ som er spart som følge av deres konkrete handlinger, og dette blir oversatt til et forståelig språk som sparte trær, antall flyreiser og energi. Ducky leverer live data og benytter både maskinlæring og AI.


Kandidat:
 Ducky
Sted: Trondheim
Eiere:  Mads Simonsen, Silje Solberg og Johan Eilsertsen
Oppstartsår: 2014
Kontaktperson: Bogdan Glogovac
Web: www.ducky.eco

Hva er klimagevinsten?

Klimagevinsten ligger i aktiviteten som plattformen genererer og kommer derfor an på antall aktive brukere. I 2017 alene sparte brukerne av Ducky 202 300 kg CO₂. Når vi vekstmålet frem mot 2020 (fra 9000 til 100 000 brukere), har vi estimert at aktivitetene som brukerne gjennomfører til sammen kan bidra til å redusere klimagassutslipp med rundt 5 millioner tonn CO₂.

Hvem er kundene dere?

Ducky er en B2B-plattform. Det vil si at vi selger tjenesten til andre virksomheter, i hovedsak større virksomheter med mange ansatte og en tydelig bærekraftsprofil. Bare i Norge var det i 2017 mer enn 740 selskaper med flere enn 250 ansatte. I EU er tallet over 44 000 selskaper og globalt er det selvsagt enda flere. På listen over virksomheter som enten har testet eller skal ta Ducky i bruk finner man blant andre IKEA Norway, ING Bank, Yara, Trøndelag fylkeskommune, Enova, Asplan Viak, Ruter, Vitari og EvoTek.

Hvor langt har dere kommet med utviklingen av prosjektet?

Teknologisk er Ducky-plattformen et sted mellom TRL 6 (teknologi demonstrert i relevante omgivelser) og TRL 7 (prototypetesting i operasjonelle omgivelser). Teknologien er blant annet testet i to ulike forsøk i 2016 og 2017 med henholdsvis ansatte og kunder hos IKEA Norge. I 2017 testet vi også teknologien i en tre-ukers klimakonkurranse mellom 22 videregående skoler i to fylker i Norge. Testene gav gode resultater og viste at plattformen fungerer godt.

På det kommersielle planet handler det nå om å skaffe egnede distribusjonspartnere som kan opptre som agent for Ducky-plattformen overfor potensielle kunder.

Hva har vært de største utfordringene til nå?

Å skaffe flere brukere og få brukerne engasjert over lengre tidsperioder. Vi tror løsningen er å kople Ducky til andre sosiale nettverk, som Facebook, Instragram og Snapchat. Dette jobber vi med.