Her er årets SPIR-kandidater

Årets 10 SPIR-kandidater er klare. Om kort tid vil juryen plukke ut hvilke fem kandidater som går videre til finalen. Hvem er din favoritt?

Denne sommeren har Energi og Klima presentert hver av de ti kandidatene som konkurrerer om SPIR-prisen 2018. 23. august vil juryen plukke ut fem finalister som alle inviteres til Stormkastkonferansen 19. september i Bergen. Kåring av årets SPIR-vinner skjer her.

For å vinne SPIR må man ha et produkt eller en tjeneste som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn – og ha et forretningsmessig potensiale. Se tidligere vinnere her.

Dette er SPIR-kandidatene 2018:

Kandidat 1: Empower New Energy

Empower New Energy er et finansierings- og investeringsselskap innen fornybar energi. Selskapet har utviklet en finansieringsmodell som muliggjør raskere kvalitetssikring og bygging av små og mellomstore sol-, vind- og vannkraftverk i Afrika og fremvoksende markeder. Prosjekter som hver for seger for små for internasjonal prosjektfinansiering, blir med den nye finansieringsløsningen samlet i en investeringsportefølje. Dermed kan man likevel dra nytte av klimafinansiering og privat kapital for å få prosjektene finansiert. Les hele presentasjonen: Mer ren energi i Afrika

Kandidat 2: RoMy Clima

RoMy mobil varmesentral
Foto: RoMy Clima AS

RoMY Clima har utviklet en utslippsfri og mobil varme- og avfuktingssentral som kan brukes på bygg- og anleggsplasser. Det er en container som er bygget som et varmepumpesystem, det vil si at den henter energi fra uteluften og avtrekksluften. Den kan for eksempel erstatte diesel- eller propangassdrevne aggregat som i dag produserer varme til oppvarming og tørking på en byggeplass. Varmesentralen produserer også varmtvann til fjernvarme. Det er el-kraft som driver varmesentralen. Les hele presentasjonen: Vil gjøre byggeplassen fossilfri 

Kandidat 3: SmartCharge

Illustrasjon av SmartCharge montert på vegg
Foto: Meshcrafts AS/Åsmund Møll Frengstad

SmartCharge har utviklet et styringssystem for elbilladere som gjør det mulig å styre effekt, tilgangskontroll og betaling. En enkeltperson kan ved hjelp av vår programvare gjøre sin hjemmelader tilgjengelig for flere og ta betaling for strømforbruket – et slags airbnb for elbilladere. Et borettslag kan bruke programvaren som betalingsløsning og til å styre effektbruken, slik at man ikke overbelaster nettet. Det er også mulig for nettselskaper å bruke SmartCharge til å regulere effekten til ladepunktene, slik at man styrer unna de største forbrukstoppene. Dermed kan man redusere investeringsbehovet i nettet. Alt kan styres via mobil, brett eller PC. Les hele presentasjonen: Teknologi som åpner for «airbnb» for elbilladere

Kandidat 4: Flying Foil

Illustrasjon av flying foil båt
Foto: Flying Foil

Flying Foil er et selskap som har utviklet en teknologi som kan redusere energiforbruket til hurtigbåter med 50 prosent. Med hurtigbåter så menes her hurtiggående båter som frakter passasjerer – slik vi har mange av i Norge. Teknologien er basert på hydrofoiler – det vil si vinger under vann. Dette reduserer motstanden fra vannet på båten. Les hele presentasjonen: Kan halvere hurtigbåtenes energiforbruk 

Kandidat 5: Podbike

Podbike er en elsykkel med fire hjul og værbeskyttelse. Den er designet fra starten som en elsykkel og er ikke en ombygd versjon av en eksisterende transportsykkel. Sykkelen har ikke kjede, men elektronisk overføring av kraft fra pedal til hjul. Dette minimerer vedlikehold og reduserer behovet for kostbare deler. Sykkelen kan ta med et barn opp til 25 kg/6 år inne i sykkelen. Det er også mulighet for henger til ytterligere to barn til eventuelt last. Elsykkelen er tenkt både som en personlig sykkel, men også som flåtesykkel for bedrifter, delesykkel i byer, siste-ledds tilbud for kollektivselskap med mer. Les hele presentasjonen: På sykkel i all slags vær

Kandidat 6: NårgeSol

Illustrasjon: NårgeSol
Illustrasjon: NårgeSol

NårgeSol jobber med å utvikle solcellegardiner. Det er en ny type gardiner som kombinerer solskjerming med fornybar energiproduksjon. Solcellene som er integrert i gardinene kan både høste energi fra sollys og fra innendørs belysning. Energien som produseres lagres i batterier og kan brukes ved behov. Løsningen øker bygningens selvforsyning, samtidig som det å høste fornybar energi gir bygget en ny dimensjon ved å snu byggets fasade fra et passivt til aktivt element. Les hele presentasjonen: Gardiner som produserer strøm

Kandidat 7: More Anergy

More Anergy har utviklet og patentert et unikt system for lokal lagring av varme og kulde i energibrønnene under bakken. Det er flere bruksområder. For eksempel kan man bruke solfangere på husvegger og tak til å lagre solvarme om sommeren, for så å hente varmen tilbake til bygget når behovet for oppvarming melder seg om vinteren. Tilsvarende kan man bruke solfangere til å lagre kulde i energibrønner om vinteren, for så å bruke denne til kjøling om sommeren. Dette kalles sesonglagring. Man kan bruker energibrønnen til å andre formål, som å lagre spillvarme fra industri. Les hele presentasjonen: Vil lagre sommervarme til vinterkulden

Kandidat 8: BRIM

BRIM er en katamaran som skal gjøre turistnæringen mer miljøvennlig ved å sette standarden for fremtidige turistbåter verden over, og vise at det er mulig å bygge elektriske båter uten store ekstrainvesteringer i infrastruktur. Det er selskapet Green Wave Holding AS som står bak BRIM. Les hele presentasjonen: Bygger stille og ren el-dreven turistbåt

Kandidat 9: Nordic Bulk

Daglig leder i Nordic Bulk, Peder Egeland
Daglig leder i Nordic Bulk, Peder Egeland, ønsker å redusere klimagassutslipp og annen miljøpåvirkning i byggebransjen kraftig gjennom et nytt system for gjenbruk av byggematerialer. (Foto: Nordic Bulk)

Nordic Bulk har utviklet et mijøkonspet byggebransjen som de har kalt “Totalstasjonen. Totalstasjonen er en stor miljøstasjon innenfor bykjernen, med tilhørende asfaltverk og betongverk. Den er spesialdesignet for å motta returavfall fra flere bransjer og vil endre logistikken og korte ned kjøreavstander i byggebransjen betraktelig. Les hele presentasjonen: Totalstasjonen

Kandidat 10: Ducky

Ducky er en teknologiplattform designet for å motivere mennesker til å ta klimavennlige valg i hverdagen. Ducky lar brukerne måle hvordan deres personlige livsstil påvirker klimaet og motiverer dem til å ta del i klimautfordringer, for eksempel i regi av arbeidsgiveren. Deltakerne bli belønnet med informasjon om hvor mye CO₂ som er spart som følge av deres konkrete handlinger, og dette blir oversatt til et forståelig språk som sparte trær, antall flyreiser og energi. Ducky leverer live data og benytter både maskinlæring og AI. Les hele presentasjonen: En app som motiverer til klimariktig adferd

Årets SPIR-jury består av følgende personer:

  • Øystein Thøgersen rektor, Norges Handelshøyskole
  • Ole Petter Jakobsen, utviklingssjef, Vizrt
  • Ingrid von streng Velken, konserndirektør Innovasjon, BKK
  • Kikki Kleiven, klimaforsker, Bjerknessenteret for klimaforskning
  • Torbjørn Torsvik, direktør, PwC
  • Johannes Magnus, næringspolitisk rådgiver, Bergen Næringsråd
  • Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder, Norsk klimastiftelse

Juryen skal ha sitt første møte 23. august. Der vil de plukke ut hvilke fem kandidater som inviteres til SPIR-finalen 19.september i Bergen. Finalen er en den av av Stormkastkonferansen.

Vinneren av SPIR-prisen får faglig kompetanse fra PwC til en verdi av 75 000 kr og en pengepremie på 50 000 kr. I tillegg vil BKK Grønn InVest invitere alle finalistene som det er relevant for til å holde en investor-