Kandidat: Green Mountain Data Centre

Green Mountain Data Centre på Rennesøy i Rogaland tilbyr grønne datatjenester for kunder i inn- og utland.

GM_logo

Navn: Green Mountain Data Centre
Web:
greenmountain.no
Adm.dir: Knut Molaug
Lokasjon: Rogaland

Hva er Green Mountain Data Centre?
Green Mountain Data Centre er en bedrift som tilbyr datasentertjenester (IT-housing/colocation) til private og offentlige aktører i Norge, Norden, Europa og verden for øvrig.

Hva er klimagevinsten?
Særdeles effektiv kjøleløsning som er 50-100 prosent mer effektiv sammenlignet med konkurrentene. Gjennom sjøvannsbasert kjøling er det i snitt behov for mindre enn 20 prosent ekstra energi til kjøling. Konkurrenter har til sammenligning behov på 40-80 prosent. På et 25 MW-anlegg blir dette en signifikant gevinst. PUE-verdien er 1.2.

Hvor er markedet for Green Mountain Data Centre?
Private og offentlige med behov for et datasenter på 100 kW eller mer.

Hvor i verdikjeden er dere?
Vi er i produksjon og tilbyr nå våre tjenester til interesserte kunder.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Det har vært en kapitalkrevende etablering og det har vært vanskelig å få aksept i markedet som en ny industri. Internasjonalt er utfordringen å få Norge som en attraktiv vertsnasjon.