Kandidat: Grønn Energistasjon

CMR, BKK, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune skal etablere en ny type energistasjon – rettet mot utslippsfrie kjøretøy.

Navn: Grønn Energistasjon
Prosjekteiere: CMR, Bergen kommune, BKK og Hordaland fylkeskommune
Kontaktperson: Vegard Laukhammer (CMR)

Hva er Grønn Energistasjon?
Det er et nytt stasjonskonsept som tilbyr nullutslippsenergi til framtidens kjøretøy. Her vil man finne hurtigladere for elbiler og hydrogenpumper for hydrogenbiler. I tillegg fokuserer vi på god estetikk, som kontrast til dagens energistasjoner. Den første stasjonen kommer på Danmarksplass i Bergen.

Hva er klimagevinsten?
Dette er et tiltak som skal gjøre det enda mer attraktivt å velge nullutslippskjøretøy i Bergen. I tillegg til å bidra til reduserte utslipp fra transportsektoren vil Grønn Energistasjon bidra til reduksjon av lokale miljøutslipp (som i Bergen skaper et “giftlokk” over byen).

Hvor er markedet for Grønn Energistasjon?
Kundene er eiere av elbiler og hydrogenbiler, og de blir det flere og flere av. Konseptet Grønn Energistasjon vil derfor passe i alle storbyer hvor det tilretteleggges for nullutslippskjøretøy.

Hvor i verdikjeden er dere?
Vi er i planleggingsfasen. Det gjennomføres nå et forprosjekt som Hordaland fylkeskommune finansierer og Bergen kommune leder. Tomt er satt av.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Å finne en egnet finansieringsmodell. Grønn Energistasjon legger opp til brukerbetaling.