Kandidat: Gwind AS

Gwind AS utvikler neste generasjons vertikal-akslede flytende vindturbiner for bruk offshore. Ideen springer ut fra universitetsmiljøet i Stavanger.

Gwind

Navn: Gwind AS
Web:
gwind.no
Daglig leder: Simen Malmin
Eiere: Prekubator TTO AS, IRIS Forskningsinvest AS og Prof. Arnfinn Nergaard.
Lokasjon: Rogaland

Hva er Gwind?
Gwind utvikler neste generasjons vertikal-akslede flytende vindturbiner for bruk offshore. Som en del av oppskaleringsstrategien vil den første kommersielle vindturbinen rette seg inn mot havbruksanlegg hvor den vil erstatte dieselgeneratorene som forsyner forflåtene i dag.

Hva er klimagevinsten?
På kort sikt vil vi redusere bruken av diesel i havbruksnæringen. På lang sikt vil vi forsyne nettet med grønn energi og redusere behovet for kull- og gasskraft.

Hvor er markedet for Gwind?
Fase 1: Oppdrettsanlegg
Fase 2: Olje- og gassplattformer (elektrifisering av sokkelen)
Fase 3: Vindparker til havs

Hvor i verdikjeden er dere?
I utviklingsfasen er vi på prototypestadiet.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Den største utfordringen har vært å utvikle en oppskaleringsstrategi som sannsynliggjør at vi når målet om å utvikle turbiner i megawattklassen.

Spinwind 1 riding out a storm, 1 min from Simen Malmin on Vimeo.