Kandidat: Tizirs klimaprosjekt i Tyssedal

Et prosjekt for ny ovnsteknologi og ny produksjonslinje kan redusere CO₂-utslippene fra ilmenittsmelteverket i Tyssedal med 90 prosent.

Tizir Titanium & Iron

Navn: Ilmenittsmelteverket i Tyssedal
Eier: Tizir Titanium & Iron
Kontaktperson: Nils-Johan Ystanes
Lokasjon: Hordaland

Hva er Tizirs klimaprosjekt i Tyssedal?
Tizir driver et smelteverk i Tyssedal som produserer titandioksid-slagg og jern fra ilmenittmalm. Dette er Europas eneste titandioksid-smelteverk, og er den største metallurgiske bedrift i Norge som behandler norske ressurser.

Titandioksid-slagget er en stor del av titanpigmentindustrien, hvor jernet brukes i spesielle støpegods, for eksempel til vindmøller. Fremgangsmåten omfatter en forreduksjon hvor ilmenitten går igjennom en roterende ovn ved bruk av kull etterfulgt av smelting i en elektrisk lysbueovn. Tizir har nå begitt seg ut på et prosjekt for å erstatte den roterende ovn i forreduksjonen med en fluidisert prosess med å bruke hydrogen i stedet for kull som reduksjonsmiddel. Hydrogen kan bli produsert fra enten naturgass eller via elektrolyse av vann. Forredusert ilmenitt ville bli matet varmt til ovnen i stedet for kaldt som i dag, noe som ville føre til en betydelig energibesparelse. Fluidisert prosess som forreduksjonen har aldri vært brukt i ilmenitt tidligere, selv om det har vært brukt på jernmalm. Fordeler med den fluidiserte prosessen er: økt produksjon fra ovnen, redusert utslipp av karbondioksid, redusert energiforbruk, forbedret miljø lokalt og reduserte driftskostnader.

Hva er klimagevinsten?
Dagens prosess foregår ved 1100 grader celsius og tar i overkant av 8 timer, men den foreslåtte prosessen foregår ved 800 grader celsius og tar 30 minutter.

Ved å erstatte dagens produksjon med en ny prosess basert på hydrogen fra elektrolyse av vann, kan man oppnå en CO₂-reduksjon på 94 prosent og reduksjon i energiforbruk på 60 prosent. Om man i stedet velger en prosess der hydrogen produseres fra naturgass vil CO₂-reduksjon og reduksjon i energiforbruk bli på henholdsvis 82 og 78 prosent.

Hvor er markedet for Tizirs klimaprosjekt i Tyssedal?
Dette prosjektet har direkte påføring til Tizirs produksjon ved Tyssedal, men kan brukes på andre ilmenittsmelteverk, så vel som til produksjon av jern.

Hvor i verdikjeden er dere?
Prosjektet er i en tidlig fase. Prosessen har blitt testet i laboratoriet og i pilotskala, og en forstudie er blitt gjennomført. Prosjektet har blitt gjennomført både gjennom Tizirs egen FoU-avdeling, og gjennom andre laboratorier i Norge og i utlandet. Tizir arbeider også med Innovasjon Norge og Enova, som har vært veldig støttende. Tizir planlegger nå de neste fasene av prosjektet, som vil inkludere ytterligere testing, pilotskala og en endelig mulighetsstudie.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Det har vært valg av type prosess – om man skal produsere hydrogen via elektrolyse av vann eller naturgass, optimalisering av prosessen for å oppnå en høy grad av reduksjon av jernoksyder og effekt av markedsforholdene. På grunn av svingende marked for titan-produkter er det alltid vanskelig å velge riktig tidspunkt for investeringer av denne art, spesielt der eksisterende innretninger skal erstattes med prosesser som er mer energieffektive og mindre forurensende.

Ilmenittsmelteverket i Tyssedal ligger i Odda kommune. Foto: Tizir Titanium & Iron