Kobler bygninger sammen i mikronett

Med omfattende elektrifisering av transportsektoren, øker også faren for overbelastning i strømnettet. IRene iSolutions er et alternativ til de som vurderer kostbare nettforsterkninger. Ved å koble flere bygg sammen i mikronett, gjør plattformen det mulig å redusere effekttoppene mot resten av nettet.

SPIR-prisen har som formål å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak. Energi og Klima presenterer årets ti utvalgte kandidater til SPIR-prisen 2019.

Thomas Flinskau, daglig leder i Integrate Renewables AS.

– Hva er IRene iSolutions?

– Det er en digital plattform som gjør det mulig å koble flere bygg sammen i såkalte mikronett. Ved å optimalisere energiflyten mellom byggene kan man også redusere effekttoppene som følger av økt elektrifisering. Plattformen kan også integrere egen energiproduksjon og energilagring. For eksempel kan man montere solceller på flere bygninger og koble alt sammen til ett felles system, gjerne i kombinasjon med en felles batteribank. IRene iSolutions åpner også for kommersiell handel på mikronettnivå, slik at kundene automatisk belastes for det de har konsumert og produsert.

– Hva er klimagevinsten?

– IRene iSolutions tilrettelegger for økt elektrifisering – som er et av de aller viktigste klimatiltakene. Ved å ta i bruk vår plattform styrer vi energibruken på en måte som gir jevnere effektbelastning på nettet – og dermed kan man unngå store, kostbare nettutbyggelser, spesielt i forbindelse med elektrifiseringen av transportsektoren.

– Hvem er kundene deres?

– Kundene finnes i alle områder der nettet i sin tid ble utbygd uten tanke på elektrifisering av transportsektoren, eller som er i vekst. Det kan være næringsparker med flere bygninger og mange parkeringsplasser, borettslag og sameier, øysamfunn eller byggeplasser. Markedet begrenser seg ikke til Norge.

Kandidat: IRene iSolutions
Sted: Stavanger
Eiere: Integrate Renewables AS
Oppstartsår: 2014
Web: https://www.irenewables.no

– Hvor langt har dere kommet med utviklingen av prosjektet?

– Beta-versjonen er alt klar og i fjor høst fikk vi innvilget støtte fra Enova til å ferdigutvikle plattformen. Dette arbeidet regner vi med er sluttført rundt påsketider.  Målet for 2019 er å installere IRene iSolution plattformen på 2-3 mikronett i Norge og muligens ett mikronett utenfor Norge. 

– Hva har vært de største utfordringene til nå?

– Det knytter seg i stor grad til det regulatoriske. Regelverket til NVE tillater ikke omsetning av energi mellom bygninger i Norge, og det er også en del usikkerhet rundt hvordan det nye tariffsystemet skal utformes.

– Vi måtte også vente svært lenge på konsesjon til å drive krafthandel på plattformen vår, men nå er dette omsider i orden. Jeg opplever nå at vi har en svært god dialog med NVE, i tillegg til at vi har fått veldig god støtte og veiledning fra Enova i forhold til hva de også mener skal til for å klare transformasjonen til lavutslippssamfunnet.