Mer ren energi i Afrika

Raskere utbygging av desentralisert ren fornybar energi i Afrika er målet for Empower New Energy. Les om SPIR-kandidatens ambisjon om å bidra til mer sol-, vind- og vannkraft i Afrika.

SPIR-prisen har som formål å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak. Gjennom sommeren vil Energi og Klima presentere årets ti utvalgte kandidater til SPIR-prisen 2018.

Hva er det dere i Empower New Energy gjør?

Vi er et finansierings- og investeringsselskap innen fornybar energi. Empower har utviklet en innovativ finansieringsmodell som muliggjør raskere kvalitetssikring og bygging av små og mellomstore sol-, vind- og vannkraftverk. Prosjektene er hver for seg for små for internasjonal prosjektfinansiering. Derfor står en stor mengde småskalaprosjekter stille på grunn av mangel på gode finansieringsmuligheter. Derfor har vi bygget vi en ny finansieringsløsning som samler de desentraliserte prosjektene i en investeringsportefølje, for å dra nytte av klimafinansiering og privat kapital på en best mulig måte.

Hva er klimagevinsten?

Desentralisert utbygging av fornybar energi er den raskeste og mest kostnadseffektive måten å avskaffe verdens energifattigdom, bekjempe klimaendringer og fremme bærekraftig utvikling i sør. Empower vil investere i prosjekter som erstatter eksisterende eller planlagt forbruk av fossil energi. I mange tilfeller vil vi levere strøm i områder der det i dag ikke er strømnett, eller der nettet er veldig dårlig. Det betyr at vi kan redusere bruken av diesel og parafin i disse områdene, samt øke konkurranseevnen til lokale bedrifter som kan skape flere jobber lokalt. Vi har satt som mål at våre prosjekter skal bidra til CO₂-kutt tilsvarende 320 000 tonn i året innen 2025, og vil fortløpende rapportere klimagevinsten på vår hjemmeside.


Kandidat:
Empower New Energy
Sted: Oslo, Nairobi
Eiere: Terje Osmundsen (TO Good Energy AS), Ørjan Aleksander Pedersen og Susie Scanelli Cook
Oppstartsår: 2017
Web: www.empowernewenergy.com/
Kontaktperson: Terje Osmundsen

Hvem er kundene deres?

Kundene våre er energiselskaper eller bedrifter som vil ha strømmen til eget lokalt forbruk. Alle prosjektene bygger på 15-20 års kraftsalgsavtale eller leasingavtale med kundene.

Hvor langt har dere kommet med utviklingen av prosjektet?

Vår forretningsmodell bygger på et tett partnerskap med kvalifiserte internasjonale og lokale utviklingspartnere, herunder blant annet Malte Winje (vannkraft) og Giertsen Energy Solutions (PV) i Norge. Vi er nå i ferd med å reise 80 MNOK for å finansiere og bygge de første pilotprosjektene i vår portefølje, og vil hente inn 400MNOK i 2019 for videre utbygging av prosjekter.

Hva har vært de største utfordringene til nå?

De fleste som jobber med fornybar energi ser den store utfordringen med finansiering av små prosjekter og desentralisert utbygging av ren energi. Den første utfordringen er å overbevise kunder og «stakeholdere» om at man har et godt konsept og de riktige personene til å implementere løsningene.

En annen stor utfordring er å få private investorer til å investere i Afrika sør for Sahara, den oppfattede risikoen er nok større enn den faktiske. Vi har nok en tendens til å kategorisere Afrika i en stor boks uten å se hva som egentlig er der i risiko.

En mer praktisk utfordring er nok å få bedriftskundene i Afrika til tegne avtaler med 15-20 års varighet, noe som er nødvendig for å kunne finansiere prosjektene. Det krever en god dialog og tillit for å få på plass en langsiktig avtale for kundene, og den dialogen og tilliten må bygges over tid. Det har nok vårt en fordel for oss at vi har lang erfaring fra Afrika og har bygd opp et godt nettverk i landene.