Nytt bygningsmateriale kan erstatte betong

Betong er det vanligste byggematerialet i verden. Det har mange fordeler, men er også kilde til store klimagassutslipp globalt. Nå vil et oppstartsselskap fra Arendal tilby entreprenører et grønt alternativ til betong. Foamrox heter det.

SPIR-prisen har som formål å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak. Energi og Klima presenterer årets ti utvalgte kandidater til SPIR-prisen 2019.

Rolf Jakobsen, produktutvikler og styreleder i Foamrox.

– Hva er Foamrox?

– Foamrox er et nytt konstruksjonsmateriale som består av skumglass og polyureamembran og som kan erstatte betong – i første omgang i ikke-bærende konstruksjoner. Nå i starten har vi fokusert på å introdusere Foamrox i vei- og jernbanetunneler med produkter som for eksempel rammer for nødskap, nødstasjoner, nødganger, brannsperrer og deler av tekniske bygg. Vi er også i ferd med å utvikle produkter som skal konkurrere med trekkekummer og kabelkanaler i betong.

– Men det er ingenting i veien for at Foamrox, med noe mer utvikling, også kan brukes til selve hvelvingen i tunnelen, altså tak og vegger. Foamrox veier under en tiendedel av betong og er dessuten både brannsikkert, vanntett og isolerende. Entreprenørene som jobber med materialet gir produktet svært gode skussmål.

– Hva er klimagevinsten?

– Betong er en klimaversting blant bygningsmaterialene, så det er å erstatte det med alternative materialer kan gi store utslippsreduksjoner. Fordelene med Foamrox er mange: Det meste av skumglasset vi bruker er produsert av resirkulert glass. I tillegg veier Foamrox-produktene mindre enn ti prosent av tilsvarende betongprodukter, noe som gir store reduksjoner i klimagassutslipp fra transport og montering.

– Vi planlegger å bygge et eget produksjonsanlegg for skumglass-plater i Norge, slik at enda mer av Foamrox-produksjonen skjer hjemme. Da kan vi benytte oss av kortreiste returglass og fornybar strøm i produksjonen, noe som vil gi ytterligere reduksjon av klimagassutslipp.

– Hvem er kundene deres?

– I dag er kunden våre entreprenører som jobber med tunneler og anleggsarbeid i Norge. De fleste er norske entreprenørselskaper, men også store utenlandske entreprenører er aktuelle i disse prosjektene. Foamrox har mange bruksområder, men vår satsing er for øyeblikket rettet mot tunneler og anlegg.

Kandidat: Foamrox
Sted: Arendal
Eiere: Foamrox AS
Oppstartsår: 2012
Web: www.foamrox.no

– Hvor langt har dere kommet med utviklingen av prosjektet?

– Vi er et typisk oppstartsselskap som nå skal bli et industriselskap. Per i dag har vi levert Foamrox-produkter til fem tunneler og noen anleggsområder.

Produktene våre er godt dokumentert av SINTEF, RISE Fire Research, Norconsult, Niras, Universitetet i Agder og Mechatronics Innovation Lab (MIL). 

– Hva har vært de største utfordringene til nå?

– Foamrox er et ukjent materiale for mange, selv om ingrediensene skumglass og polyurea ikke er det. Det å komme med et helt nytt materiale som erstatning for noe så velkjent som betong er derfor ikke enkelt. I dag benyttes Statens Vegvesen sine håndbøker som retningslinjer og krav til hvordan tunneler og veier skal bygges. Problemet med disse er at de ikke gir mye rom for innovasjon eller utvikling. Det har skapt, og gjør det fremdeles, store utfordringer for oss.

– Det har krevd mye tid og penger å komme dit vi er i dag, men vi ser nå at stadig flere entreprenører og konsulenter får opp øynene for fordelene ved Foamrox. Kapital og rådgivningsstøtte fra offentlige aktører som Innovasjon Norge, Innoventus Sør, Regionale Forskningsfond/Næringsfond og Siva har vært helt avgjørende i utviklingen av Foamrox.