På sykkel i all slags vær

Podbike er en elsykkel der føreren er beskyttet mot vær og vind. Les om SPIR-kandidaten som vil lukke gapet mellom gange og vanlig sykkel og bil.

SPIR-prisen har som formål å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak. Gjennom sommeren vil Energi og Klima presentere årets ti utvalgte kandidater til SPIR-prisen 2018.

Hva er det dere i Podbike gjør?

Podbike er en elsykkel med fire hjul og værbeskyttelse. Den er designet fra starten som en elsykkel og er ikke en ombygd versjon av en eksisterende transportsykkel. Sykkelen har ikke kjede, men elektronisk overføring av kraft fra pedal til hjul. Dette minimerer vedlikehold og reduserer behovet for kostbare deler. Sykkelen kan ta med et barn opp til 25 kg/6 år inne i sykkelen. Det er også mulighet for henger til ytterligere to barn til eventuelt last. Sykkelen er utviklet for masseproduksjon og enkel distribusjon. Elsykkelen er tenkt både som en personlig sykkel, men også som flåtesykkel for bedrifter, delesykkel i byer, siste-ledds tilbud for kollektivselskap med mer. Trenden med færre private bilhold åpner opp for en bredere transportmiks med bildeling, bysykler, samkjøring og transportsykler.

I tillegg til forretningsmodellen for normal persontransport er selskapet aktivt med å kartlegge og holde mulighetene åpne for en dynamisk portefølje av forretningsmodeller, for eksempel en selvkjørende Podbike tilpasset spesielle brukerbehov.


Kandidat:
Podbike
Eiere:Anne-Lise Heggland og Per Hassel Sørensen
Sted: Sandnes
Oppstartsår: 2016
Web: www.podbike.com/
Kontaktperson: Anne-Lise Heggland

Hva er klimagevinsten?

Podbike innebærer 99 prosent energibesparelse i forhold til en bil drevet av bensin/diesel, og om lag 95 prosent i forhold til elbil. I tillegg er ressursbruken ved produksjonen vesentlig mindre enn for en bil. Dessuten er den laget for å vare mye lenger enn en vanlig sykkel og gjør utstrakt bruk av resirkulerbare materialer.

Bruk av elsykkel i stedet for bil gir dessuten indirekte klimagevinster som redusert behov for bygging og vedlikehold av kostbar infrastruktur som veier og parkeringsplasser, samt store samfunnsgevinster som redusert biltrafikk, støy og luftforurensning, færre trafikkulykker og ikke minst bedre helse på grunn av mer fysisk aktivitet.

Hvem er kundene deres?

Kjøperen spenner fra privatpersoner til bedrifter og næringsklynger til mobilitetsaktører som kollektivselskaper, bilprodusenter og nye mobilitetsaktører som Uber, Mobike, Ofo og andre. Det er et stort marked som åpner seg når byer ser at areal brukt til privatbil kan benyttes bedre og at forurensningen fra bilen og den økonomiske belastningen på både brukeren og samfunnet er uakseptabel. Podbike passer perfekt inn i ny mobilitetsmiks.

Hvor langt har dere kommet med utviklingen av prosjektet?

Podbike passerte initialt prototypenivå i 2017 og har presentert den første av testserien i februar 2018. Testserien er planlagt å være tolv stykker. Den første produksjonsserien er planlagt levert til norske kunder i 2019.

Hva har vært de største utfordringene til nå?

De største utfordringene til nå er at produktet er ukjent for forbrukere da det er annerledes enn andre sykler og heller ikke sees som en bil. Vår mottakelse fra forbrukere i utlandet har vært meget positive, men det store volumet norske forbrukere sitter på gjerdet. Vi ser paralleller til introduksjonen av elbiler og elsykler flere år tilbake – hvor veksten var forsiktig i starten. Naboeffekten har vært pekt på som utløsende faktor for den store veksten i elbilkjøp den siste tiden. Vi ser frem til Podbike ikke bare eksisterer i få eksemplar – men er tilgjengelig for utprøving i mange kommuner som ønsker større sykkelandel og rikere transportmiks. Det er også utfordrende å bygge prototyp og testserie i Norge og få fatt i komponentene til sykkelen til riktig kvalitet og pris. Mangel på passende leverandører lokalt medfører mye innkjøp fra utlandet og derav lang leveringstid.