Skal maksimere levetiden for eksisterende infrastruktur

Ved hjelp av ny teknologi tilbyr gründerne bak Birdsview en effektiv «helsesjekk» av kritisk infrastruktur. Målet er å gi infrastruktureiere presis informasjon om det reelle behovet for utskifting og fornying.

SPIR er en grønn innovasjonspris som skal løfte frem gründere og oppstartsbedrifter i Norge som er en del av løsningen på klimakrisen. En av kandidatene til SPIR-prisen 2023 er Birdsview AS. Vi har snakket med gründer og daglig leder Olav Skogen.

Hva er Birdsview?

– Birdsview er et ungt norsk teknologiselskap med ambisjon om å endre måten vi bevarer kritisk infrastruktur for en mer bærekraftig, sikker og grønn fremtid på. Teknologien vi har utviklet, kombinerer konvensjonell radarteknologi med en avansert software som gjør det mulig å vurdere tilstanden til kritisk infrastruktur på en effektiv og presis måte, for eksempel om strømstolper er råtne på innsiden.

Kandidat: Birdsview AS
Daglig leder: Olav Skogen
Eier(e): Teamet i Birdsview, Eviny Ventures, Statkraft Ventures, Farvatn Ventures, Hafslund og Eidsiva og private investore
Oppstartsår: 2017

Les mer: birdsview.no

– Hva er klimagevinsten?

– Klimagevinsten ligger i bedre ressursutnyttelse. Teknologien vår verifiserer og predikerer hvor lenge man kan bruke eksisterende infrastruktur før man må skifte det ut, eller om man kan vedlikeholde komponenter fremfor å bygge nytt. Teknologien vil også kunne bidra til en bedre sirkulærøkonomi ved at man kan få informasjon om hvilke materialer eller komponenter som kan gjenbrukes.

– Hvem er kundene deres?

– Potensielle kunder varierer fra infrastruktureiere, som kraftnettselskaper, eiendomsbesittere og stater, til entreprenører og vedlikeholdsselskaper. Så langt har vi fokusert på nettselskaper og har rundt tjue kunder i Norge og i Sverige.

– Hvor langt har dere kommet med utviklingen av prosjektet?

– Vi lanserte i 2022 vårt første produkt for tilstandsovervåking av strømnettet, og har som sagt fått flere nettselskaper som kunder. Fremover handler det om å skalere opp virksomheten – både i form av flere kunder i det markedet vi opererer i allerede, og etablere nye applikasjonsområder. For eksempel ønsker vi å anvende teknologien også på betongkonstruksjoner – som broer og bygg.

Birdsview-teamet: F.v. Ole Håkon Ødegaard, Simen Husøy, Sondre Nærland, Max Moeschinger (på huk), Johan Besse Stamnes, Olav Skogen, Dinosshan Thiagarajah (liggende) og Endre Dåvøy.

– Hva har vært de største utfordringene til nå?

– Den tekniske kompleksiteten har vært det mest utfordrende til nå. Ingen før oss har klart å utvikle en teknologi som gjør det mulig å analysere rådata fra en radar/sensor på en effektiv og brukervennlig måte, samtidig som analysen også trekker ut presis og objektiv informasjon om tilstanden til infrastrukturer nå og frem i tid.

– I tillegg har vi jobbet aktivt med å gjøre markedet oppmerksom på «eldrebølgen» av gammel infrastruktur som kommer nå de neste årene. I dag er det en betydelig andel infrastruktur som nærmer seg sin forventede levealder, og for å kunne håndtere den kommende eldrebølgen på en god måte trenger man systemer som gir informasjon om hvor man skal prioritere sine ressurser. Her ser vi at bransjen har modnet og blitt mer bevisst de siste årene.