Skaper verdi med spillvarme

Highlift varmepumpe gjør det mulig for industrien å omdanne spillvarme eller fjernvarme til høytemperert prosessvarme.

SPIR-prisen har som formål å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak. Energi og Klima presenterer årets ti utvalgte kandidater til SPIR-prisen 2019.

KUTTER UTSLIPP: Da Highlift varmepumpe ble tatt i bruk av Tine Meieriet Ålesund, ble CO₂-utslippene redusert med 66 prosent, sier Stefano Vittor, adm. direktør i Olvondo Technology

– Hva er Highlift?

– Det er en varmepumpe for industrien som gjør det mulig å omgjøre verdiløs spillvarme til verdifull prosessvarme. Det unike med Highlift er at den klarer å løfte temperaturen mye høyere enn mange andre industrivarmepumper. Vi har et anlegg i Sverige der vi bruker spillvarme på 30 grader og gjør denne om til prosessvarme på 186 grader. Highlift varmepumpe bruker helium som arbeidsmedium.

Hva er klimagevinsten?

– Gevinsten ligger i at varmepumpen erstatter fossile energikilder i industrien. Da Tine Meieriet Ålesund tok i bruk Highlift våren 2018 ble CO₂-utslippene redusert med 66 prosent. De brukte tidligere naturgass i dampproduksjonen. Highlift er også veldig energieffektiv.

– Hvem er kundene deres?

– Vi retter oss i første rekke inn mot næringsmiddel- og prosessindustri, men det er muligheter også innen maritim industri, offshore og oppdrett. Alle som har varmeprosesser over 100 grader er aktuelle kjøpere av Highlift. Markedet er globalt.

Kandidat: Highlift
Sted: Rubbestadneset
Eiere:  Los Gruppen AS 50%, Westcon Olvondo AS 50%
Oppstartsår: 2016
Web: http://www.olvondotech.no

Hvor langt har dere kommet med utviklingen av prosjektet?

– Olvondo Technology har fått midler fra Horizon 2020 til å videreutvikle Highlift. Dette skal vi gjøre i samarbeid med legemiddelselskapet AstraZeneca og det finske universitetet Åbo Akademi Universitet. Til nå har vi demonstrert at teknologien virker i full skala, nå skal vi i gang med å forbedre design, etablere en mer effektiv verdikjede og rigge selskapet for ekspansjon.

Når forventer dere å ha neste versjon av Highlift klar for markedet?

– Arbeidet med å evaluere design pågår for fult og vi skal ha den første varmepumpen i test ved slutten av året. Neste leveranser av varmepumpene vil bli basert på det nye designet.

Hva har vært de største utfordringene til nå?

– Teknologiutvikling av denne typen er tung å løfte. Den største utfordringen har vært å finansiere utviklingskostnadene. Selskapet har i dag gode norske eiere i Westcon og LOS-Gruppen, men vi er ikke innen kjernevirksomheten deres.