Her er årets SPIR-finalister

En ny metode for CO₂-rensing, et energinøytralt fiskeoppdrett og et prosjekt for produksjon av larvebasert fiskefor er finalistene til SPIR-prisen 2017.

I alt 14 kandidater ble nominert til årets SPIR-pris. Åtte av disse er presentert her på Energi og Klima. Kriteriene for å vinne SPIR-prisen er at man har et prosjekt som fortrenger fossil energi, og som også har et forretningsmessig potensiale.

De tre finalistene, som nå inviteres til finalen under Fornybarkonferansen i Bergen 15. mars, er:

Finalist 1: Bergen Carbon Solutions

 

 

 

Bergen Carbon Solutions har utviklet en metode som kan gjøre CO₂-rensing lønnsomt. Metoden bryter karbonet av i CO₂-molekylet og man sitter igjen med karbon-nanofiber og O2-gass. Begge produktene er salgbare. Karbon-nanofiber har høy salgsverdi og kan benyttes i moderne batteriteknologi, samt at det er et lett og sterkt byggemateriale. Grunnleggerne av selskapet var ferdig utdannede kjemiingeniører med fordypning innen prosess. Målet er å sette opp et oppskalert anlegg i 2018 som renser og produserer stor mengde med CO₂. Les mer.

Finalist 2: Energinøytralt Oppdrettsanlegg

 

 

På Smøla har et konsortium rundt Nasjonalt Vindenergisenter utviklet “Energinøytralt Oppdrettsanlegg”. Det er et konsept for klimanøytral energiforsyning av oppdrettsanlegg lokalisert langt fra kraftnettet. Slike anlegg drives i dag av dieselaggregat og et typisk anlegg har årlige utslipp på rundt 250 tonn CO₂. Ved hjelp av vindturbin, batteri og styringssystem er målet å redusere utslippene med opptil 90 prosent. Konsortiets neste steg er å sette opp et pilotanlegg. Les mer.

Finalist 2: InvertaPro

InvertaPro skal produsere insektbasert fiskefôr gjennom effektiv utnyttelse av lokalt tilgjengelig organisk næringsavfall. Det de gjør er å samle inn organisk avfall og servere dette til larver. Når larvene er ferdigspist soltørkes de og gjøres om til insektmel. Dette blir igjen laget om til fiskefôr. Insektmel kan sammenlignes med fiskemel, både med tanke på proteininnhold og mikronæringsstoff. Fiskemel spiller i dag en kritisk rolle i oppdrettsnæringen. Les mer.

Vinner av SPIR får faglig kompetanse fra PwC til en verdi av 75 000 kr og en pengepremie på 50 000 kr.

Se oversikt over tidligere vinnere.

Juryen

Juryen til SPIR-prisen 2017 består av Frøystein Gjesdal (rektor på NHH), Aina Berg (adm. direktør i UNI Research AS), Torbjørn Torsvik (direktør i PwC), Erik Lossius (banksjef i DNB), Ingrid von Streng Valken (konserndirektør Innovasjon og Utvikling, BKK), Atle Kvamme (næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd) og Lars-Henrik Paarup Michelsen (daglig leder i Norsk Klimastiftelse).

Kontaktpersoner:

Bergen Carbon Solutions: Jan B. Sagmo, mobil: 473 72 701
Energinøytralt Oppdrettsanlegg: Thomas Bjørdal, mobil: 958 93 289
InvertaPro: Alexander Solstad Ringheim, mobil: 417 24 383

PWC: Torbjørn Torsvik, mobil: 952 61 256
Bergen Næringsråd: Atle Kvamme, mobil: 995 16 511
Norsk Klimastiftelse: Lars-Henrik Paarup Michelsen, mobil: 980 33 301