SPIR-kandidat: Bergen Carbon Solutions AS

Ferdigutdannede kjemiingeniører med fordypning innen prosess har utviklet en metode som kan gjøre CO₂-rensing lønnsomt.

Hva er Bergen Carbon Solutions?
Bergen Carbon Solutions har utviklet en metode som kan gjøre CO₂-rensing lønnsomt.

Metoden bryter karbonet av i CO₂-molekylet og man sitter igjen med karbon-nanofiber og O2-gass. Begge produktene er salgbare. Karbon-nanofiber har høy salgsverdi og kan benyttes i moderne batteriteknologi, samt at det er et lett og sterkt byggemateriale.

CO₂-gassen som benyttes er konsentrert og kommer fra eksisterende karbonfangst-anlegg. Dermed forsvinner også behovet for å lagre fanget CO₂ i tanker eller brønner under havet.

Dette selskapet er tuftet på en bacheloroppgave ved Høgskolen i Bergen. Grunnleggerne av selskapet var ferdig utdannede kjemiingeniører med fordypning innen prosess.

Navn: Bergen Carbon Solutions AS
Eiere: Jan B Sagmo, Finn Blydt-Svendsen, Jarle Diesen, Kåre B Voldsund, Ole Martin Larsen og Ivan F Eriksen
Kontaktperson: Jan B. Sagmo
Sted: Bergen
Web: bergencarbonsolutions.com
Aktuell: Kandidat til SPIR-prisen 2017 (les mer)

Hva er klimagevinsten?
Man kan redusere CO₂-utslipp fra store utslippskilder på en lønnsom måte.

Markedet er industri som har store CO₂-utslipp og som er nødt til å finne bedre løsninger vedrørende utslippsprobelamtikk.

Hvor i verdikjeden er dere?
Vi er nå i gang med utvikling av en prototype og vi er i en prosess med videre forskning. Vi antar at innen 2017 så skal Bergen Carbon Solutions AS ha kommet langt på vei med sin utvikling og ser for oss at vu i 2018 vil kjøre et storskala anlegg.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Å innhente kapitalen som trengs til å kjøre videre utvikling.