SPIR-kandidat: eSmart Connected Grid

Connected Grid er et skybasert IT-system som ved hjelp av Big Data gir nettselskapene detaljert kunnskap om hva som skjer i lavspentnettet.

Hva er eSmart Connected Grid?

Innen 2019 skal alle husstander ha en såkalt smart strømmåler, en avansert strømmåler (AMS). Denne er i praksis en sensor som sender data om det faktiske strømforbruket i hvert hjem. Connected Grid samler inn og lagrer disse dataene. I dag har ikke nettselskapene noe bilde av hva som skjer i lavspentnettet (fra nettstasjon og ned til husstandene). De er for eksempel avhengig av at kundene sier ifra og ringer inn om at strømmen har gått i et område. Med Connected Grid vil nettselskapet få øyeblikkelig varsel om utfallet, og kan sende SMS-er til alle berørte kunder med få klikk.

Connected Grid samler inn og analyserer data fra en rekke kilder: Nettselskapenes egne fagsystemer, som kundeinformasjonssystemer og nettinformasjonssystemer, og eksterne kilder som værdata, twitter, andre sosiale medier. Det gir en helt annen innsikt enn tidligere, både over fortid (ved hjelp av historiske data), sanntid (hva som skjer akkurat nå gjennom nær sanntidsprosessering av data med oversikt over kraftflyt og belastning i nettet) og framtid (gjennom prediksjoner og bruk av kunstig intelligens til å simulere og gjøre risikomonitorering).

Det er estimert at det skal gjøres investeringer i det norske strømnettet for 140 milliarder kroner de neste ti årene. Med Connected Grid kan dette reduseres med 30 til 40 prosent. Det er mulig fordi oversikten over hva som egentlig skjer i nettet erstatter teoretiske beregninger, og gjør at investeringsgrunnlaget blir bedre, og eksisterende komponenter i nettet kan utnyttes bedre.

Navn: eSmart Connected Grid
Eiere: eSmart Systems AS
Kontaktperson: Dieter Hirdes
Sted: Halden
Web: esmartsystems.com
Aktuell: Kandidat til SPIR-prisen 2017 (les mer)

Hva er klimagevinsten?
Utnytting av eksisterende kraftnett fremfor å bygge ut mer er en gevinst i form av bedre utnyttelse av ressurser. Økt innmating av fornybar energi fører til at andelen av fornybar energi i nettet øker og dermed minsker andelen av fossil eller nukleær-basert energi. Dette er spesielt viktig i land som Tyskland som har mye væravhengig fornybar energi og som mangler sentral balansekraft til å kunne utligne produksjonstopper. Dermed må vindturbiner kobles ut når nettet ikke klarer å ta imot mer.

Connected Grid gjør det mulig å utnytte desentral og distribuert fleksibilitet hos sluttkunder, og i lagre/batterier hos nettselskapet. Connected Grid brukes som plattform for utvikling av en lokal markedsplass for handel av strøm i Horizon 2020-prosjektet EMPOWER. Dette gjør det mulig for innbyggerne i et område å produsere, lagre og forbruke energi lokalt i nabolaget sitt, og gjøre opp seg i mellom. Både plattform for styring av handel og energiressurser, samt app for innbyggeren til oversikt over sitt «energiverk» utvikles i prosjektet.

Hvor i verdikjeden er dere?
ESmart selger sine produkter B2B, og forretningsmodellen er software as a service, SaaS. Vi har et ferdig produkt i markedet, vi har solgt til en rekke norske nettselskaper, og i 2016 ble de første kontraktene i Danmark og USA signert.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Å bygge salgs- og markedsapparat raskt nok i forhold til det som skjer i markedene er en kontinuerlig utfordring og noe vi har hatt stort fokus på å legge til rette for i året som har gått. ESmart har lett etter den rette partneren å gå internasjonalt med. eSmart har teknologiske løsninger i verdensklasse, og nå må det markedsføres og kommuniseres verdien av løsningene til markedene. Det krever tilstedeværelse og intenst arbeid på mange fronter.

For å være i stand til å gjøre det, og samtidig fortsette innovasjonen og videreutviklingen av løsningene, har det vært avgjørende å få en partner med på laget som forstår digitalisering og hvordan ting utvikler seg. Kongsberg Digital er en slik partner, og KDI og eSmart sammen utgjør en svært solid og kompetent allianse. Det var derfor en svært gledelig nyhet som ble offentliggjort i desember da Kongsberg Digital gikk inn som investor og strategisk partner for eSmart Systems.