SPIR-kandidat: Mobility on Demand

Mobility on Demand tar deleøkonomien til veibanen.

Hva er Mobility on Demand?
Mobility on Demand er en transporttjeneste for effektivt å utnytte forskjellige transportmidler i både firma- og privat-sammenheng og samtidig dekke transportbehov den enkelte har i løpet av arbeidsdagen og i fritiden. Tjenesten inkluderer blant annet bildeling, sykkeldeling, samkjøring, samspill med kollektiv transport, eltaxi, mobility credits og deling av den ansatte sin bil og andre transportmidler.

Tjenesten baseres på elektifisert transport, og Mobility on Demand implementererer solcelleløsninger for å generere tilstrekkelig ren strøm til å lade bilene. Mobility on Demand strekker seg helt fra programvareløsning til vedlikehold og drift av transportmidler og ladeinfrastruktur.

 

Navn: Mobility on Demand
Eiere: Nordic Enterprise, Inspire AS, Inspire Invest AS, Scorpio Data AS, Capta Invest AS, Steve Marthinsen Pogo Ventures AS, Michael Eimstad, Innoveco AB, Franz Jos. Wöstmann, Sustainable Action AB, Svein Skrattalsrud, Eurotraffic Holding, Ecomobilité Ventures, smallMedia AS, JaKFa Invest AS , VABAMA Invest AS, Rebelijo (Reidar Langmo), Move About AS, Aspector Thincom AS
Kontaktperson: Jarle Frøshaug (Move About AS)
Sted: Høvik (Gøteborg, København og Bremen)
Web: Moveabout.no
Aktuell: Kandidat til SPIR-prisen 2015 (les mer)

Hva er klimagevinsten?
Mobility on Demand bidrar på mange nivåer for å redusere og fortrenge fossil energi. Tjenesten baserer transporten på elektrifiserte transportmidler og senker derfor terskelen for ansatte i bedrifter til selv å ville investere i elbil i stedet for biler som benytter fossil drivstoff. Gjennom å gjøre folk uavhengig av egen bil, samtidig som reisebehovet blir dekket, bidrar tjenesten til at folk tenker gjennom sitt reisemønster og blir mer bevisst på miljøvennlig transport.

Mobility Credit-systemet sikrer en belønning av de som belger å reise miljøvennlig, og bedrifter kan redusere både antall parkeringsplasser og veibelastningen i nærmiljøet sitt.

Hvor er markedet deres?
Kundene er både bedrifter og privatpersoner. Større firma implementerer løsningene med egne elbiler og elsykler, mens mindre firma går sammen i klynger hvor de i fellesskap bygger opp en flåte av transportmidler. Intelligente programvareløsninger som kombinerer forskjellige trender i markedet er med på å øke nedslagsfeltet, og interessen for både samkjøring og Mobility Credits-løsninger brer om seg. Mobility on Demand mener at integrasjon av delingsøkonomien vil utvide markedet ytterligere.

Hvor i verdikjeden er dere?
Flere av løsningene har blitt testet ut og satt i full drift hos både store og mindre firma samt i privatsegmentet. Det er testet ut og implementert løsninger hvor transporttjenester for firmareiser og privatreiser kombineres med stor suksess. Enkelte av løsningene er utviklet og i teststadiet, mens noen av de mest innovative løsningene er på prototypenivå.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Noen av de største utfordringene siden oppstarten for 7 år siden har vært kvalitet og funksjonalitet på de første elbilene. Selskapet var tidlig ute med bildeling og elbiler i bedriftsmarkedet, og markedet var derfor ikke modent. Kjørelengde og ladeinfrastruktur skapte også noen utfordringer, spesielt på vintertid.