SPIR-kandidat: Mymiti.com

Mymiti er en brukerskapt kilde til klimavennlig nytenkning. Målet er å fjerne følelsen av at egen innsats bare er en liten dråpe i havet.

Navn: Mymiti.com
Eiere: Gard H.Hansen, Tarje E.T. Skjefstad, Erik Johan Kjelling og Ying Li.
Kontaktperson: Tarje Skjefstad
Sted: Trondheim/Oslo
Web: mymiti.com
Aktuell: Kandidat til SPIR-prisen 2015 (les mer)

Hva er Mymiti.com?
Mymiti.com er et nettsted hvor folk, bedrifter og organisasjoner på en enkel og engasjerende måte kan vise fram hva de gjør for klima og miljø. På den måten bidrar Mymiti til å skape motivasjon for handling, til å spre inspirasjon og kunnskap om hva som kan gjøres, og til å synliggjøre det fellesskapet som gjør en innsats for å motvirke vår tids største utfordring.

Innsats som vises fram på Mymiti.com kan være enkle hverdagslige prosjekter hvor folk på forskjellige måter viser fram hvordan de reduserer sitt forbruk av elektrisitet, bil, flyreiser, forbruksvarer og rødt kjøtt. Det kan være oppfinnere som bruker Mymiti til å vise fram sitt siste konsept innen avansert vindkraft eller en revolusjonerende transportløsning; bloggere som linker til sine siste innlegg om klimapolitikk; organisasjoner som jobber med klima- og miljøutfordringer; bedrifter som både får en arena for å vise fram hvordan de jobber med å redusere sitt karbonfotavtrykk, og for å vise fram sine klimavennlige produkter.

Hva er klimagevinsten?
Mymiti gir klimagevinst ved å skape insentiv og moment for andres utslippsreduksjon, teknologiutvikling og omstilling. Dersom vi og våre brukere lykkes, kan dette igjen bidra til å skape et moment som også bidrar til å skape politisk kapital for klimahandling.

Hvor er markedet deres?
Per i dag finnes det ikke noen stor eller god arena hvor privatpersoner og bedrifter kan vise fram hva de gjør for klima og miljø. Markedet er derfor globalt. Privatpersoner kan selvsagt bruke Facebook og lignende tjenester til å skryte av hva de gjør for miljøet, mens bedrifter kan gjøre det samme på sine egne nettsider. Et eget nettsted med funksjonalitet spesialdesignet for formålet vil imidlertid gjøre dette enklere, og mer morsomt, interessant og treffsikkert for alle parter. Mymiti.com vil selvsagt være grundig integrert mot Facebook, Linkedin og andre relevante sosiale medier.

Mymiti vil ikke være reklamefinansiert og vil ikke ta betalt fra privatpersoner. Bedrifter, organisasjoner og myndigheter må imidlertid betale en moderat, gradert sum for å vise fram sin innsats. Gitt at vi klarer å skape et moment ved hjelp av private brukere tror vi bedriftenes betalingsvillighet vil være god.

Hvor i verdikjeden er dere?
Vi er i ferd med å ferdigstille en fungerende prototype som inkluderer grunnleggende funksjonalitet og design.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Å utvikle et stabilt, interaktivt nettsted som i hovedsak består av brukerskapt innhold er en krevende og kompleks jobb, men først og fremst et spørsmål om tid og penger. Per i dag blir Mymiti.com utviklet på fritiden av et kompetent team på fire som har jobbet med å utvikle konseptet og teknologien siden januar 2013, men vi har et sterkt ønske om å gjøre Mymiti til en heltidsjobb for oss selv, og mange flere. For å komme til neste fase behøver vi noe finansiering til frikjøp av egen tid og eksterne tjenester. Spirprisen er viktig for oss fordi den innebærer penger og tjenester, men den er enda viktigere fordi den vil bidra til å synliggjøre oss – eller en annen liten aktør med en stor idé.