SPIR-kandidat: Nullutslippsbygg (ZEB)

Forskningssenteret ZEB har utviklet en oppskrift for prosjektering og dokumentasjon av nullutslippsbygg

Hva er Nullutslippsbygg (ZEB)?
ZEB er et forskningssenter for fornybar energi finansiert av Forskningsrådet og partnerne. Vi har utviklet en metodikk/oppskrift for prosjektering og dokumentasjon av nullutslippsbygg. En slik metodikk eksisterte ikke før. Med utgangspunkt i denne metodikken/oppskriften har ZEB har vært med på å utvikle ni pilotprosjekter. Seks av disse er ferdige, ett er under bygging og to er under prosjektering.

Det er definert fem ambisjonsnivåer for ulike nullutslippsbygninger – avhengig av hvor mange faser av byggets livsløp som er regnet med. Det høyeste ambisjonsnivået innbærer at bygget kompensere for alle sine klimagassutslipp knyttet til bruk av materialer, oppføring, drift og destruksjon av bygget. For det laveste ambisjonsnivået må det kun kompenseres for energibruk i driftsfasen.

Navn: Nullutslippsbygg (ZEB)
Eiere: NTNU er vertsinstitusjon for ZEB senteret. NTNU leder senteret sammen med SINTEF. 20 industripartnere er med
Kontaktperson: Arild Gustavsen
Sted: Trondheim/Oslo
Web: zeb.no
Aktuell: Kandidat til SPIR-prisen 2017 (les mer)

Hva er klimagevinsten?
Bygninger står for ca. 40 prosent av energibruken på fastlands-Norge. Nullutslipsbygg-definisjonen bidrar til å få ned klimagassutslippene fra bygninger, fra materialene som inngår i bygget, fra byggefasen, fra drift av bygget og fra avhending. Definisjonen av nullutslippsbygg bidrar til å øke mengden fornybar energi i markedet ved at utslippene (nevnt over) må kompenseres med installasjon og bruk av fornybar energi. Dette resulteter i at solceller, solfangere, varmepumper, og andre teknologier som utnytter/produserer ny fornybar energi installeres.

Fokus på klimagassutslipp fører videre til at miljøvennlige og robuste materialer benyttes (gjenbruk og materialer produsert med fornybar energi premieres). Mindre bruk av ressurser og materialer er også gunstig (gir mindre utslipp).

Hvor i verdikjeden er dere?
Seks pilotbygg er bygget. Disse viser ulike måter å realisere nullutslippsbygg på, og byggene oppfyller ulike nivåer av definisjonen.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Det er utfordrende å finne teknologier som bidrar med fornybar energi som gir match med energibruksprofilen over året. Mer miljøvennlige materialer bør utvikles for å få ned klimabelastningen fra materialene.