SPIR-kandidat: Promaps online

Promaps Online er et analysesystem som gjør det mulig å forutse problemer i kraftsystemet før de inntreffer.

Hva er Promaps Online?
Det er et analyseverktøy som i nær sanntid kan forutse sannsynligheten for feil i kraftsystemet, og som dermed lar kraftselskapene reagere på feil i nettet før strømbruddet skjer. Verktøyet gjør det også mulig å forstå hvordan kraftsystemet vil reagere på ulike faktorer, for eksempel innmating av store mengder uregulerbar kraft. Systemet er unikt i verden. Det mottar full modellrepresentasjon av kraftsystemet og inkluderer prognosert og sanntids værpåvirkning.

EcoHz logo

Navn: Promaps online
Eiere: Goodtech ASA
Kontaktperson: Arne Brufladt Svendsen
Sted: Bergen
Web: Goodtech.no
Aktuell: Kandidat til SPIR-prisen 2017 (les mer)

Hva er klimagevinsten?
Systemet vårt bidrar til å håndtere et kraftsystem som blir stadig mer komplekst som følge av mer fornybar kraftproduksjon, variabel last som følge av smart grid-teknologi, introduksjon av batterilagring og mye mer. Systemet analyserer også innvirkninger av været i sanntid og frem i tid. Å være i stand til å dokumentere innvirkningene av alle disse faktorene er helt nødvendig om det grønne skiftet skal lykkes. Dette er eksempel på spørsmål som systemet vårt gir svar på: Hvor mye kraft trengs, hvor trengs det og når? Hvilken innvirkning har de ulike teknologiene på systemet, hvilke aktører berøres og hva representerer dette i form av kostnader eller besparelser? Systemet gir også viktig kunnskap til politikere og andre beslutningstakere.

Hvor i verdikjeden er dere?
Vi har utviklet et system i samarbeid med R&D Statnett som i dag er i drift hos Hafslund (DSO). Kommersialiseringsfasen starter nå. To kontrakter er signert og vi er i ferd med å skille teknologi og personell ut i et eget kommersialiseringsselskap.

I første omgang retter vi oss mot kraftsektoren nasjonalt og internasjonalt, men systemet kan også anvendes på andre transportsystemer.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Den største utfordringen har vært å utvikle systemet. Systemet ble utviklet til prototype stadium i slutten av 2013, ble gjort klar for kommersialisering start 2015, første kontrakt signert slutten av 2015, neste kontrakt signert starten på 2016. Utskillelse av teknologi og personell fra Goodtech til eget selskap for kommersialisering med innhenting av kapital har pågått i store deler av 2016. Nå er nesten alt på plass for en skikkelig nasjonal og internasjonal satsning.