SPIR-kandidat: Short Sea Pioneer

Short Sea Pioneer er et 2-i-1-skip som skal få mer gods over fra vei til sjø.

Hva er Short Sea Pioneer?
Det er et nytt fartøyskonsept for å kunne overføre gods fra land til sjø. Fartøyskonseptet består av to fartøy: mor- og datterfartøy. Morfartøyet tar seg av frakt over lengre avstander, mens datterfartøyet henter gods fra morfartøyet og distribuerer til mindre havner i fjordene. Begge fartøyene har energieffektive fremdriftssystem, og datterfartøyet skal ha teknologi som muliggjør nullutslipp i havn. På denne måten kan en større del av transportarbeidet gjøres til sjøs. I utviklingen av konseptet har både næringsaktører og forskningsmiljø fra NCE Maritime CleanTech deltatt i utviklingsarbeidet. I tillegg har store varemerke som Elkem deltatt. Konseptet er utviklet gjennom en Designdrevet Innovasjonsprosess (DIP).

Navn: Short Sea Pioneer
Eiere: NCE Maritime CleanTech
Kontaktperson: Hege Økland
Sted: Stord/Bergen
Aktuell: Kandidat til SPIR-prisen 2015 (les mer)

Hva er klimagevinsten?
Sjøtransport er i utgangspunktet mer klimavennlig enn transport med lastebil, men den eksisterende kystflåten har et stort potensial for å redusere klima- og miljøutslipp. Short Sea Pioneer vil bidra til at mer av godset kan transporteres til sjøs, i tillegg til at selve fartøyene vil ha energioptimale hybride fremdriftssystem. Her kan deler av transportetappen gjøres med ren fornybar energi, i tillegg vil det på lengre transportetapper være redusert bruk av fossil energi på 30-40 prosent.

Hvor er markedet deres?
Markedet er både nasjonalt og internasjonalt. Kunder er redere, godseiere, logistikkselskap med flere.

Hvor i verdikjeden er dere?
Konseptet skal nå videreføres til et pilotprosjekt.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Finansiering av pilot.