SPIR-kandidat: Silisium mikrotråd-solceller

Ny solcelleteknologi utviklet i Trondheim kan gjøre produksjon av solceller både rimeligere og mindre energikrevende.

Navn: Silisium mikrotråd-solceller
Eier: Ursula Gibson
Kontaktperson: Ursula Gibson
Sted: Trondheim
Aktuell: Kandidat til SPIR-prisen 2015 (les mer)

Hva er Silisium mikrotråd-solceller?
Det er en ny type solceller laget av en sammensetning av glass og silisium. Mikrotråd-solceller absorberer mer sollys per kg materiale og kan koste mindre i produksjon enn dagens kommersielle solceller. En viktig forklaring er at vi bruker urenset silisium i produksjonen.

Kort fortalt går produksjonen ut på at en silisiumkjerne føres inn i et glassrør med diameter på cirka tre millimeter. Det blir varmet opp, slik at metallet smelter. Samtidig blir glasset mykt, og kan trekkes nedover til en tynn tråd. Silisiumet inni glasset følger med. I prosessen med oppvarming og uttrekking kan tråden bli 100 ganger tynnere enn utgangspunktet. Dette er en velprøvd industriell metode som brukes til å produsere fiberoptiske kabler. Men vi er de første som har fått til å lage lange glastrådar med silisiumkjerne – og de første som har kommet på å bruke dette til solceller.

Hva er klimagevinsten?
Dette prosjektet bidrar til reduksjon i bruken av fossile brensler på flere måter. Ikke bare produserer produktet fornybar energi gjennom den fotovoltaiske effekten, men grunnet at det anvendes skitten silisium i designet så unngår man de store utgiftene til energi som inngår i rensingen av silisium. Dette utgjør en stor andel av kostnadene ved kommersielle celler i dag. Siden silisium-krystallen i våre celler bare utgjør 10-15 prosent av det totale volumet til den endelige modulen, vil det totale behovet for silisium også reduseres betraktelig. I tillegg reduseres andre tap, for eksempel i forbindelse med saging.

Hvor er markedet deres?
Disse solcellene kan utnyttes overalt i dagens marked, men kan spesielt fylle en arkitektonisk nisje ved at transmisjonen kan bli justert ved å rotere modulen relativt til solen. Solcellene vil passe godt inn i det nordiske markedet da de er ideelle for å absorbere diffust spredt lys.

Hvor i verdikjeden er dere?
I fjor fabrikkerte vi vår første fungerende prototype, og arbeider nå med å oppskalere designet til størrelser sammenliknbare med dagens kommersielle moduler.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Vitenskapelig sett så har det vært vanskelig å optimalisere alle de produksjonsparametere som inngår i prosessen grunnet mangel på personell involvert i prosjektet. Vi har nylig begynt å få offentlig oppmerksomhet etter en artikkel vi hadde i Dagens Næringsliv i høst, og ønsker etter hvert å kunne presentere komplekse demonstrasjonsmoduler.