SPIR-kandidat: WindSim

WindSim er en programvare som skal gjøre design og operasjon av vindmøller optimalt.

Hva er WindSim?
WindSim er en avansert programvare for optimalt design og operasjon av vindmølleparker. WindSim bruker avanserte modeller for å modellere vindfelt i og rundt vindmølleparker slik at møllene kan plasseres der de produserer mest strøm og blir utsatt for minimalt med uønskede krefter.

WindSim har i dag over 400 kunder over hele verden. Kina er et voksende marked og det er over 60 kraftleverandører, myndighetsinstitusjoner, rådgivere etc. som bruker programvaren.

Navn: WindSim
Eiere: Vector AS, Sarsia Seed AS, Energy Future Invest AS
Kontaktperson: John Olaf Rømma
Sted: Tønsberg
Web: Windsim.com
Aktuell: Kandidat til SPIR-prisen 2017 (les mer)

Hva er klimagevinsten?
WindSim gjør vindmølleparker mer effektive og øker dermed lønnsomheten av vindmølleparken. WindSim kan også, basert på værprognoser på en nøyaktig måte, prognostisere kraftproduksjon fra vindmølleparker fram i tid. Dette gjør at det blir lettere å integrere kraft fra vindmølleparker i nettet.

Hvor i verdikjeden er dere?
WindSim benyttes i dag under både planlegging og drift av vindmølleparker. Et nytt produkt utviklet sammen med Idaho National Laboratories vil også kunne øke overføringskapasiteten på eksisterende kraftlinjer med inntil 60 prosent. Dette vil i framtiden medføre at det blir lettere å effektivt inkludere ny fornybar produksjonskapasitet i eksisterende nett.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Finansiering av vekst har hele tiden vært utfordrende.  WindSim fikk inn Såkornfondet Sarsia Seed i en veldig tidlig fase som bidro med kapital til å ferdigstille produktet og bygge organisasjonen i en tidlig fase. Sarsia Seed hadde også kompetanse innen vår kjerneteknologi. Etterhvert kom også Energy Future Invest (Eidsiva, Statkraft) inn som investor. Uten denne kapitalen hadde ikke oppbyggingen av WindSim vært mulig.

WindSim hadde over 100 kunder i utlandet før det fikk sin første kunde i Norge. Internasjonal ekspansjon er kapitalkrevende, og det har vært krevende å finne nasjonal kapital til denne ekspansjonen.