SPIR-kandidat: Zero Village Bergen

Zero Village Bergen skal bli Norges første og største boligområde med 800 nullutslippsboliger.

Hva er Zero Village Bergen?
Når det blir ferdig vil Zero Village Bergen være Norges første og største boligområde med 800 nullutslipps-boliger.

Zero Village Bergen er det største pilotprosjektet til forskningssenteret The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) og har som formål å fremskaffe kunnskap, pilotbygge og gjøre erfaringer som gir svar på hvordan Norge innen 2020 skal stramme inn forskrifter mot nullutslippskrav. Prosjektet er tilrettelagt av ByBo i tett samarbeid med Snøhetta, Norconsult, ZEB og utvalgte partnere.

 

Navn: Zero Village Bergen
Eiere: ByBo AS
Kontaktperson: Thorbjørn Haug
Sted: Bergen
Web: Zerovillage.no
Aktuell: Kandidat til SPIR-prisen 2015 (les mer)

Hva er klimagevinsten?
Prosjektet skal fremskaffe kunnskap, løsninger og bygge boliger med nullutslipp av CO₂ i driftsfasen og til materialene som er brukt i byggingen. Energisystemet vil bestå av solceller som er plassert på alle tak og vil produsere strøm til grunnvarmepumper for termisk energi. Overskudd av strøm blir nyttet til lading av elbiler, elsykler, lagring av termisk energi i grunnen samt lagring i batterier.

Hvor er markedet deres?
Boligkjøpere på det ordinære boligmarkedet. Altså ingen spesiell kjøpegruppe.

Hvor i verdikjeden er dere?
Vi har planlagt boligområdet til reguleringsplan og er inne i forprosjektstadiet. Bygging kan starte i 2016/17 så fremt offentlige godkjenninger foreligger i løpet av 2015.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Utvikling av løsninger i samarbeid med ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) samt planlegging av boligområdet i forhold til energisystemet og reguleringsplanen.

Skjematisk fremstilling av energisystemet ved bruk av solceller, solfangere og grunnvarmepumpe. Illustrasjon: Zerovillage.no
Skjematisk fremstilling av energisystemet ved bruk av solceller, solfangere og grunnvarmepumpe. Illustrasjon: Zerovillage.no