SPIR-prisen 2017 til Bergen Carbon Solutions

Bergen Carbon Solutions er tildelt SPIR-prisen 2017. Bergensgründerne har utviklet en metode som kan revolusjonere CO₂-rensing som klimatiltak.

Bergen Carbon Solutions var en av tre finalister som ble presentert på Fornybarkonferansen i Bergen 15. mars. De to andre var Nasjonalt Vindenergisenter og InvertaPro.

Kan gjøre CO₂-rensing lønnsomt

Metoden som gründerne i Bergen Carbon Solutions har utviklet går ut på å bryte karbonet av i CO₂-molekylet. Dermed sitter man igjen med karbon-nanofiber og O2-gass. Begge produktene er salgbare. Karbon-nanofiber har høy salgsverdi og kan benyttes i moderne batteriteknologi, samt at det er et lett og sterkt byggemateriale.

CO₂-gassen som benyttes er konsentrert og kommer fra eksisterende karbonfangst-anlegg. Dermed forsvinner også behovet for å lagre fanget CO₂ i tanker eller brønner under havet.

Bergen Carbon Solutions er tuftet på en bacheloroppgave ved Høgskulen på Vestlandet. Grunnleggerne av selskapet var ferdig utdannede kjemiingeniører med fordypning innen prosess.

Les mer om Bergen Carbon Solutions.

Juryens begrunnelse:

SPIR-prisens formål er å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak. VI har møtt tre historier her i dag og vil gjerne takke for god innsats og ønske alle lykke til videre!

Årets vinner står foran en utrolig spennende reise. Juryen er klar over at det hindre som skal passeres, og mye arbeid som skal gjenstår, før man er i mål. Men dersom årets vinner lykkes er oppsiden enorm. Ikke bare for Norge, men for hele det globalt klimaarbeidet.

Karbonfangst anses som et avgjørende klimatiltak om togradersmålet skal nås. Men til nå har ingen klart å etablere en verdikjede som gjør dette lønnsom. Det har blitt etablert en forestilling om at fanget CO₂ MÅ lagres i store formasjoner under jordoverflaten eller under havbunnen. Men dette er dyrt og derfor vanskelig å realisere.

Årets SPIR-vinner har utviklet en metode som kan gjøre karbonfangst lønnsomt. Ved å bryte karbonet av i CO₂-molekylet sitter de igjen med karbon-nanofiber og O2-gass – to produkter som begge er salgbare. CO₂ kan derfor gå fra å være et problem til en ressurs, fra kostnad til en inntektskilde. På mange måter kan man si at karbonfangst og lagring har blitt erstattet med et helt nytt konsept: Karbonfangst og verdiskaping.

SPIR-vinner 2017 er Bergen Carbon Solutions!

SPIR-prisen deles ut av Norsk Klimastiftelse, PwC og Bergen Næringsråd.

Som vinner av SPIR-prisen får Bergen Carbon Solutions advokat- eller rådgivingstjenester fra PwC til en verdi av 75 000 kr og en pengepremie på 50 000 kr.

Juryen til SPIR-prisen 2017 har bestått av:

Frøystein Gjesdal (rektor på NHH)
Aina Berg (adm. direktør i UNI Research AS)
Torbjørn Torsvik (direktør i PwC),
Erik Lossius (banksjef i DNB),
Ingrid von Streng Valken (konserndirektør Innovasjon og Utvikling, BKK),
Atle Kvamme (næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd) og
Lars-Henrik Paarup Michelsen (daglig leder i Norsk Klimastiftelse).