Vil gjøre byggeplassen fossilfri

Ved hjelp av en utslippsfri og mobil varme- og avfuktingssentral utviklet i Trondheim, kan dieselaggregatets tid på norske byggeplasser være forbi. Møt SPIR-kandidat RoMy Clima.

SPIR-prisen har som formål å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak. Gjennom sommeren vil Energi og Klima presentere årets ti utvalgte kandidater til SPIR-prisen 2018.

Hva er det dere i RoMy Clima har utviklet?

Vi har utviklet en utslippsfri og mobil varme- og avfuktingssentral som kan brukes på bygg- og anleggsplasser. Det er en container som er bygget som et varmepumpesystem, det vil si at den henter energi fra uteluften og avtrekksluften. Den kan for eksempel erstatte diesel- eller propangassdrevne aggregat som i dag produserer varme til oppvarming og tørking på en byggeplass. Vår varmesentral produserer også varmtvann til fjernvarme. Det el-kraft som driver varmesentralen.

Hva er klimagevinsten?

Det brukes i dag cirka 3 gigawatt fossil energi til oppvarming og uttørking av bygg under oppsetting per år bare i Norge. Årlig utgjør det cirka 800 000 tonn CO₂ som vårt produkt kan redusere. I tillegg kan vår sentral erstatte fossil energi i industribygg, veksthus og lignende.


Kandidat:
RoMy Clima AS
Eiere: Roar Myhre og Tom Solberg er hovedaksjonærer.
Sted: Trondheim
Oppstartsår: 2015
Kontaktperson: Roar Myhre

Hvem er kundene deres?

Det er entreprenører og utstyrsleverandører som vil gjøre byggeplassen grønnere, eller industribygg, gartneri/veksthus og lignende som ønsker å bruke varmesentral til å erstatte fossil oppvarming på permanent basis.

Hvor langt har dere kommet med utviklingen av prosjektet?

Vi holder på med å produsere prototype av varmesentralen i storskala. Containeren er 10 fot lang og leverer en varmeeffekt på 90 kilowatt. Containerens størrelse og effekt kan skaleres opp eller ned etter behov. Målet er å sette varmesentralen i ordinær produksjon utover høsten 2018. Vi opplever stor interesse fra bygg- og anleggsbransjen. De ser på varmesentralen som et viktig bidrag for å redusere byggeplassens CO₂-fotavtrykk.

Hva har vært de største utfordringene til nå?

Den største utfordringen har vært å bygge en solid nok container – der komponentene inni tåler å bli flyttet og løftet rundt på uten å ta skade. Men dette har vi nå klarert.