Som rådgiver i Gassnova kan du delta i oppfølgingen av arbeidet som utføres av Heidelberg Materials, Hafslund Oslo Celsio og Northern Lights i forbindelse med Langskip-prosjektet. Du kan også bidra i arbeidet med å sikre at mulige gevinster ved Langskip-prosjektet blir høstet og at sentral kunnskap om CCS blir delt med andre. I tillegg vil du kunne ha en rolle i CLIMIT-sekretariatet, som saksbehandler og faglig støtte i innenfor fangst, transport og lagring av CO₂. En annen mulighet er å følge opp oppgavene Gassnova har knyttet til TCM. I Gassnova får du muligheten til å jobbe med noen av de fremste ekspertene innenfor CCS, klimatiltaket som FNs klimapanel har pekt på som et av de aller viktigste for å sikre en bærekraftig fremtid. 

Ansvarsområder:

 • Mulighet til å ta del i, påvirke og videreutvikle et foretak med et viktig samfunnsoppdrag 
 • Oppfølging av Langskip-prosjektet 
 • Bidra i et av de virkelige komplekse prosjektene i Norge som kan bli et sentralt virkemiddel for sikre klimaet for kommende generasjoner 
 • Involvering i CLIMIT-programmet, som gir deg en unik mulighet til å følge forskning og teknologiutvikling innenfor CCS-feltet tett
 • Oppfølging av TCM 

De ser etter deg som har: 

 • Relevant utdannelse innen prosessteknologi, energi, kjemi, geofag eller prosjektutvikling, på Master eller Phd nivå 
 • Industriell erfaring gjerne med anleggserfaring som prosessingeniør eller fra prosjektutvikling 
 • Tidligere erfaring med CO₂-håndtering (ikke et krav) 
 • Erfaring og/eller Iinteresse for samspillet mellom fag, politikk og industri 
 • Drives av å holde deg faglig oppdatert og setter deg inn i nye problemstillinger   


For å lykkes i denne rollen må du ha interesse for CCS-relaterte teknologi og virkemiddel-løsninger som er nødvendig å utvikle i arbeidet med klima, samt proaktivt bidra til utvikling av disse type løsninger utenfor Gassnova. Du vil utarbeide og analysere CCS-relatert erfaringer for bruk internt i Gassnova, så vel som eksternt. Derfor krever rollen at du liker å ta initiativ og er resultatorientert, samtidig som du har evnene til å tenke langsiktig, og liker å utvikle løsninger gjennom andre. Det forutsettes at du har gode kommunikasjonsegenskaper- både på norsk og engelsk. 


Arbeidsgiver tilbyr:

En spennende mulighet til å bidra til det grønne skiftet og arbeide med viktige samfunnsoppgaver i et ledende kunnskap og forvaltningsorgan underlagt Energidepartementet. Du vil være med på en viktig utvikling i håndteringen av industrielle klimautslipp, med varierte og utfordrende oppgaver. I tillegg vil du få muligheten til å påvirke din egen arbeidshverdag.   

Gassnova tilbyr konkurransedyktige fordeler, inkludert 

 • Flat lønnsstruktur med gode lønninger og gunstige forsikringsordninger  
 • Fleksible arbeidsordninger
 • Mulighet for AFP-ordning og andre pensjonsfordeler  
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling i et innovativt og grønt arbeidsmiljø  

Gassnova SF er faglig og strategisk rådgiver for Energidepartementet og en sentral aktør i utviklingen av bærekraftige løsninger for CO₂-håndtering og det grønne skiftet. Med snart 20 års erfaring er vi en viktig bidragsyter i Norges innsats for teknologiutvikling og kompetansebygging innen CO₂-håndtering. Sammen med Energidepartementet og industrien er Gassnova involvert i Europas første industrielle prosjekt for karbonfangst, -transport og -lagring. Langskipprosjektet. 

Gassnova administrerer forsknings- og finansieringsordninger via CLIMIT-programmet, i samarbeid med Norges forskningsråd. Vi sørger også for testing og demonstrasjon av CCS-teknologier på Teknologisenter Mongstad, sammen med industripartnerne. Gassnova er lokalisert i Porsgrunn, med 40 ansatte i det innovative Powerhouse Telemark. Vi er forpliktet til å være en pålitelig støttespiller for bærekraftig utvikling.