Oslofjord Varme skal være den foretrukne leverandøren av fornybar varme og kjøling, og skal bidra til konkurransedyktige og fremtidsrettede løsninger for kundene, med lavest mulig utslipp av klimagasser. De søker nå en administrerende direktør som skal lede og videreutvikle selskapet.

Oslofjord Varme søker en forretningsorientert leder med et stort engasjement for fornybar energi. Du har solid operasjonell og strategisk ledererfaring, gjerne fra energirelatert virksomhet eller andre relevante bransjer. Internt må du forholde deg til komplekse teknologiske løsninger. Eksternt må du forholde deg til et bredt spekter av kunder, samarbeidspartnere, myndigheter og media.

Bedriften forutsetter høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå innenfor teknologiske fag, en motiverende og inkluderende lederstil og gode kommunikasjonsevner på alle nivå både internt og eksternt.

Du får muligheten til å lede og videreutvikle et veldrevet selskap som har fokus på videre lønnsom vekst både i og utenfor konsesjonsområdet, samtidig som de skal fortsette å levere med den kvaliteten og de bærekraftige løsninger som de har i dag.

Oslofjord Varme AS er et selskap som bygger ut, eier og driver fjernvarme- og fjernkjøleanlegg i Sandvika, Fornebu, Lysaker og Bekkestua-området. De er et av Norges ledende fjernvarmeselskaper og er størst på fjernkjøling og varmepumper. Deres historie går tilbake til 1987 og de er nå 18 dyktige medarbeidere som er stolte av bedriftens bærekraftige samfunnsbidrag.

Oslofjord Varme er eid av Infranode, Vauban og KLP, alle med langsiktig investeringshorisont. De leverer årlig rundt 230 GWh varme og 65 GWh kjøling, og hadde i 2022 en omsetning på om lag 500 mNOK.