Mattilsynet er stolte av samfunnsoppdraget og deres visjon – sammen trygger de framtiden for mennesker, dyr og natur – og ønsker seg flere dyktige kollegaer med på laget. 

Du vil bli en del av seksjon planter og innsatsvarer, i avdeling regelverk og kontroll ved Mattilsynets hovedkontor. Seksjonen består av cirka 20 engasjerte medarbeidere spredt på flere kontorsteder. De har ansvar for plantehelse, fôr til landdyr og akvakultur, gjødselvarer, animalske biprodukter, såvarer, plantevernmidler, økologisk produksjon og genmodifiserte organismer. Bærekraft er en rød tråd gjennom arbeidet og det Mattilsynet ønsker å oppnå. 

Verden har for alvor fått opp øynene for hvor viktig det er at maten vår produseres bærekraftig. Regelverkene seksjonen har ansvar for er, eller kan være, nøkkelen for å få til en slik ønsket utvikling. Din innsats kan være avgjørende, og de gleder oss til å treffe deg!

Arbeidsoppgaver:

 • Løpende juridisk rådgivning innenfor seksjonens arbeidsfelt, herunder EU/EØS-rett
 • Regelverksimplementering, inkludert å skrive forskrifter
 • Regelverksfortolkning og arbeid med veiledere
 • Bidra til strategisk og faglig kompetent utvikling av seksjonens fagområder
 • Samarbeide med næring, kunnskapsinstitusjoner, direktorater og andre relevante aktører
 • Bidra til enhetlig oppgaveløsning, og til at avdelingen og Mattilsynet leverer på det som har høyest prioritet. Her vil du ha mulighet til å bidra også utenfor seksjonens områder. 

Kvalifikasjoner:

 • Ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Ha sansen for klart språk, og kunne skrive meget godt på norsk og godt på engelsk
 • Være komfortabel med å snakke norsk og engelsk, og kunne gjøre deg godt forstått på begge språk
 • Ha interesse for naturfag

Nyutdannede oppfordres til å søke.

Mattilsynet ønsker også at du:

 • Har gode universitetskarakterer

Personlige egenskaper:

 • Du jobber strukturert og trives med det
 • Du tar helhetlig ansvar for oppgavene dine, og bidrar til fremdrift og sluttføring
 • Du har evne til å sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger, og håndtere disse
 • Du er lærevillig og nysgjerrig
 • Du er fleksibel, løsningsorientert og samarbeider godt med andre
 • Du har interesse for digitalisering og forbedringsarbeid, og motiveres av å utnytte teknologi til å skape effektive arbeidsprosesser 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidsgiver tilbyr:

 • En spennende, faglig rolle hvor du kan påvirke hvordan de løser et viktig samfunnsoppdrag
 • Hektisk og krevende arbeid, som også er lærerikt og meningsfylt
 • Et glødende engasjert arbeidsmiljø
 • Arbeidsplass i moderne lokaler i Ski, Oslo eller Bergen
 • Fleksibel arbeidshverdag med mulighet for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og på kontoret
 • Lønn som rådgiver (stillingskode 1434), med lønn etter kvalifikasjoner mellom 580.000 og 650.000 kr 
 • Gode pensjons- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse

I Mattilsynet er målet at de sammen skal trygge framtiden for mennesker, dyr og natur. De er 1.250 fagfolk med tverrfaglig kompetanse på tvers av mange fag, som for eksempel veterinærfaget, fiskehelse, næringsmiddel, plantehelse, jus og forvaltning. Foruten hovedkontoret finnes det fem regioner, og en tilstedeværelse i hele landet. Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Infovideo om Mattilsynet