NHO søker en ny kollega til sitt Brusselkontor som kan bistå i deres arbeid med EU-spørsmål for norsk næringsliv. I stillingen vil du få god kjennskap til norsk næringsliv og norske bedrifters interesser. Du vil jobbe innenfor et stort og sammensatt system og delta i spennende prosesser som gir solid erfaring innenfor politisk påvirknings- og analysearbeid. Stillingen innebærer deltagelse i europeiske organisasjoner og tett kontakt med EUs institusjoner. Du vil også samarbeide med norske myndigheter, norske aktører i Brussel og andre næringsorganisasjoner, så vel som NHOs medlemsbedrifter. Kontoret samarbeider nært med kollegaer i NHO-fellesskapet.

For å lykkes i jobben må du være interessert i norsk næringsliv og ha solid kunnskap om EU, EUs institusjoner og EUs agenda. Vi søker deg som er engasjert og liker å jobbe med mennesker i et internasjonalt miljø.

Hva vi kan tilby:

 • En unik mulighet til å jobbe Europaspørsmål for NHO.
 • En arbeidsgiver som legger til rette for egenutvikling og kompetansepåfyll
 • En jobb i skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv
 • Nært samarbeid med et stort fellesskap av dyktige kollegaer i hele NHO-systemet
 • Mulighet til å jobbe med aktuelle politiske prosesser i EU-systemet som har stor betydning for Norge og norsk næringsliv

Arbeidsoppgaver:

 • Representere NHO i ulike fora i Brussel, både europeiske og norske
 • Følge med på, analysere og skrive rapporter fra EUs institusjoner/daglige agenda til NHO-fellesskapet
 • Etablere og følge opp kontakter i EUs institusjoner
 • Tett samarbeid med NHOs fagavdelinger, regionapparat og lands- og bransjeforeninger
 • Legge til rette for og ta imot besøk fra NHO-fellesskapet
 • Holde foredrag for grupper/besøkende fra Norge
 • Administrative oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning
 • Relevant arbeidserfaring fra Brussel er ønskelig, men ingen betingelse
 • God oversikt over EU-systemet
 • Kunnskap om EU og EØS-avtalen
 • Interesse for energi- og klimaspørsmål i EU. 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Kompetanse i fransk muntlig er en fordel
 • Gode samarbeidsevner og høy gjennomføringsevne

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og initiativrik med god samarbeidsvilje
 • Fleksibel
 • Høy arbeidskapasitet
 • Evne til å jobbe strukturert og holde oversikt, du må håndtere mange saker parallelt

NHO er den største interesseorganisasjonen for små, mellomstore og store bedrifter i Norge. Over 30 000 norske bedrifter er medlemmer hos oss og vi jobber for at de skal få bedre rammevilkår hver dag.

NHOs Brusselkontor representerer norsk næringsliv i EUs “hovedstad” og arbeider for at EUs regelverk som innlemmes i EØS-avtalen blir best mulig for norske bedrifter. Vi er medlem av det største næringslivsnettverket i Europa, BusinessEurope, med kontorer i samme bygg. I dag er vi 5 medarbeidere på kontoret.