Oslofjord Varme har sin virksomhet på flere steder i Norge, men med et klart fokus på området Oslo og Østlandet. De søker en engasjert leder for forretningsutvikling som kan bidra til utviklingen og gjennomføringen av en ekspansiv strategi basert på gode kost-nytte- og markedsanalyser.

Om stillingen:

Dette er en sentral rolle i selskapet, hvor du får ansvar for å identifisere nye prosjekter og muligheter i våre markedsområder, samt profilering og posisjonering av selskapet mot kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter knyttet til Oslofjord Varme og fornybar energi generelt. I det daglige arbeidet kommer du til å jobbe mye med kontraktsinngåelse med kunder som knytter seg til vårt nett for fjernvarme og fjernkjøling.

Som leder forretningsutvikling skal du bidra strategisk og operativt sammen med deres dyktige fageksperter og eksterne partnere til utvikling av prosjekter og konsepter som kan bidra til både organisk vekst og vekst gjennom oppkjøp og fusjoner, samt å sikre at deres løsninger er effektive og i tråd med markedets behov.

Kvalifikasjoner og erfaring:

Du har solid erfaring fra forretningsutvikling og markedsbearbeiding, gjerne fra energibransjen, teknologivirksomhet eller bygg-/anleggsbransjen. De forutsetter sterk kommersiell teft og gode kommunikasjonsevner, samt at du er analytisk, initiativrik og har evnen til å bygge nettverk og godt samarbeid både internt og eksternt. Du har høyere relevant utdanning og et brennende engasjement for forretningsutvikling og fornybar energi.

Dette er en unik mulighet til å bli en del av et fremtidsrettet energiselskap som er en viktig bidragsyter i overgangen til bærekraftige energiløsninger. Stillingen innebærer i dag ikke personalansvar, men det vil være utstrakt kontakt med samarbeidspartnere i større prosjekter. Du rapporterer til administrerende direktør og deltar i selskapets ledergruppe.

Oslofjord Varme AS er et av Norges største fjernvarmeselskap. Vi satser på miljøvennlig varmeproduksjon basert på store varmepumper. Energien hentes fra sjøvann, borehull i fjell, avløpsvann og grunnvann. Oslofjord Varme var først ute med fjernkjøling i Norden og er fortsatt Norges største leverandør av klimakjøling. Utbygging av fjernvarme og fjernkjøling har vært et viktig element i energiforsyningen til Fornebu-utbyggingen og har allerede i dag nådd vår del av målet om et klimanøytralt Fornebu.

I tillegg til fjernvarmesystemene på Fornebu og i Sandvika har Oslofjord Varme anlegg på Ahus; LHL Gardermoen og i Mosjøen. Våre eiere, Infranode, Vauban og KLP, har ambisjon om å øke engasjementet innen fjernvarme, og ønsker medarbeidere som er initiativrike og som kan bidra til utvikling og vekst. Bedriften har 18 ansatte og hovedkontor i Sandvika. De omsatte i 2023 for 430 millioner NOK.