Skagerak Energi er inne i en periode med store investeringer og de er rigget for vekst innen fornybar energi. Deres ambisjon er også å bli en enda mer attraktiv partner innen en framtidsrettet næringsutvikling. For å lykkes med dette søker de etter en erfaren ressurs som brenner for bærekraft, og som har de egenskaper som skal til for å løfte Skagerak Energis arbeid og innsats innenfor relevante områder.

Du skal være en pådriver for å sette agendaen- og videreutvikle deres satsning på framtiden med hensyn til klima, miljø, sosiale- og økonomiske mål. Du vil bidra til at bærekraft blir integrert i virksomheten og deres strategi, slik at de kommer enda et steg videre på området. Stillingen vil være organisert i seksjon Økonomi og virksomhetsstyring, men vil jobbe tett mot Konsernstrategi, Compliance og spesifikke ressurser i forretningsområdene.

Stillingen: Fagleder Bærekraft

Skagerak Energi er opptatt av å etterleve myndighetskrav og jobbe mot de av FNs 17 bærekraftmål selskapet har identifisert som mest aktuelle. De trenger derfor deg som vil være med og sette ditt preg på deres systemer, løsninger og valg innen Ren Energi til alleAnstendig arbeid og økonomisk vekst, Industri, innovasjon og infrastruktur, Ansvarlig forbruk og produksjon og Livet på land.

De ønsker seg deg som ser Skagerak Energis rolle i det grønne skiftet, som evner å balansere det strategiske med det operative, og som brenner for å ta tak i dette store feltet i hele Skageraks virksomhet. Rollen er ny, og du vil ha stor påvirkningskraft til å forme din egen arbeidsdag, videre er følgende oppgaver knyttet til rollen.

Arbeidsoppgaver:

  • Sikre helhetlig og koordinert organisering av bærekraftarbeidet i konsernet
  • Sørge for oversikt over utvikling innen regulatoriske krav og forventninger
  • Bistå med utformingen av strategi for konsernet, med fokus på ditt fagområde
  • Utfordre konsernets ambisjoner på bærekraft
  • Følge opp utvikling av fastsatte mål innenfor bærekraft, samt koordinere rapporteringen på området

Skal du trives i denne jobben tror vi at du har erfaring fra masternivå og har 5-10 års erfaring innen relevante fagfelt. Du bør være robust og evne å jobbe på tvers av organisatoriske skillelinjer både i bredden og høyden. Det er ikke en ulempe om du virkelig brenner for fagfeltet, men at du samtidig har en smidig og smart tilnærming til hvordan dine ideer kan iverksettes, gjennom en strukturert, analytisk og ansvarlig arbeidsmetodikk.


Arbeidsgiver tilbyr:

  • En spennende nyopprettet og framtidsrettet stilling sentralt plassert i konsernet
  • En trygg arbeidsplass med vekt på samspill, lagbygging og utvikling
  • Stor mulighet for faglig og personlig utvikling og en organisasjonskultur som vektlegger balansen mellom jobb og fritid
  • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
  • Mulighet for hybrid arbeidsplass

l Skagerak Energi jobber de hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber de for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. De arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos Skagerak Energi deler de informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skapes det en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.


Skagerak Energi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet.

Fremover skal Skagerak være en partner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.