Stavanger kommune har høye målsettinger på klima- og miljø området. I arbeidet med overgang fra fossile kjøretøy og utstyr, er det behov for å styrke avdelingen innenfor elektrifisering av transportkjøretøy og maskiner. Stillingen er i Klima- og miljøavdelingen som ledes av miljøvernsjefen, som rapporterer til direktør for bymiljø og utbygging.

Klima- og miljøavdelingen er kommunens rådgiver og pådriver i klima- og miljøspørsmål, og arbeider for at klima- og miljøtiltak gjennomføres som en del av den daglige planleggingen, forvaltningen og driften i kommunen. Avdelingen leder arbeidet med utarbeidelse og oppdatering av kommunens klima -og miljøplan som er det overordnede dokumentet for kommunens klima- og miljøarbeid, og sørger blant annet for utarbeidelse av kommunens klimabudsjett. En rekke støtteordninger finansiert av klima- og miljøfondet administreres av avdelingen. Avdelingen er også myndighet i forurensningssaker. Klima- og miljøavdelingen leder også Klima-nettverk Jæren.

Vi ser etter deg som har kompetanse innenfor elektro/elektrifisering som kan bidra i arbeidet med økt bruk av utslippsfrie (elektriske) kjøretøy, maskiner og utstyr.

Stillingen skal bidra til elektrifisering av person- og næringstransport, både når det gjelder kommunens egne tjenestebiler og rådgivning inn mot eksterne, blant annet gjennom etablering av eventuelle kommunale støtteordninger og andre incentiver. I arbeidet inngår blant annet oppfølging og rådgiving knyttet til kommunens vedtatte ladestrategi, bystyrevedtak om innføring av nullutslippsbiler i Stavanger kommune sin virksomhet, og rådgivning i forbindelse med lading for kommunale biler.

Kommunen har også mål om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, og rådgivning knyttet elektriske maskiner og tungtransport i byggeprosjekter er også aktuelt for stillingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Rådgivning knyttet til lading/ladeinfrastruktur for elektrifisering av transport
 • Delta i arbeid for effektiv bylogistikk og miljøvennlig mobilitet, blant annet prosjektleder for eventuelle støtteordninger
 • Bidra i arbeidet med utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
 • Delta i relevante arbeidsgrupper og fagforum innenfor fagområdet
 • Andre oppgaver kan også bli aktuelle

Kvalifikasjoner:

 • Elektroingeniør/Bachelor med utdanning elektrofag, lavspenningsanlegg.
 • Arbeidsgiver vil vurdere søkere med lengre relevant arbeidspraksis relatert til oppgaver gitt ovenfor som kompensering for manglende formell utdannelse, og vil gjøre en skjønnsmessig vurdering om søker er kvalifisert for stillingen. Fagbrev som elektromontør vil være en fordel.
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner i norsk.

Personlige egenskaper:

 • Du tar initiativ og arbeider godt selvstendig og i team
 • Du er serviceinnstilt og samarbeider godt
 • Du er målrettet, strukturert, leveringsdyktig og endringsvillig

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsgiver tilbyr:

 • Interessante oppgaver med mulighet til å påvirke kommunens arbeid på klima- og miljøområdet
 • Faglige utfordringer i et spennende tverrfaglig miljø
 • Stor grad av selvstendighet og muligheter til utvikling innenfor eget fagfelt
 • Trivelige og engasjerte kollegaer
 • Gode velferdsordninger, bl.a. KLP pensjonsordning, forsikringsordninger, Hjem-jobb-hjem og fleksibel arbeidstid
 • Arbeidsplass i moderne lokaler i Stavanger sentrum, innendørs sykkelparkering og garderober, kantine, treningstilbud og kunstforening
 • Lønn etter avtale. Stillingskode 853000

Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens største arbeidsgivere.

Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. 

Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen og innbyggerne og blir en del av en spennende storbyregion. 

Vi bygger fellesskap med å være nære, åpen og nyskapende.