Norconsult er en ledende rådgiver innen planlegging, utredning og prosjektering av overføringsnett og fornybare energianlegg. De har et stort tverrfaglig miljø bestående av ca. 500 rådgivere som besitter den ypperste kompetanse innen vannkraft, vindkraft og solkraft i tillegg til kraftoverføring.

Som ny medarbeider i Norconsult vil du bli en del av et stort faglig nettverk som dekker et bredt spekter av fagkompetanse og erfaringer. De setter sammen skreddersydde prosjektteam tilpasset det aktuelle oppdraget og involverer også ved behov ressurspersoner fra deres kontorer i Sverige, Finland og Polen.

Gjennom deres rådgivning har Norconsult store muligheter for å bidra til utvikling av miljøvennlige og bærekraftige utbyggingsløsninger. I avdelingen for Energi og miljø vil de gjerne ha med deg på laget som er engasjert og ønsker å sikre en bærekraftig og framtidsrettet energiforsyning. Du vil bli en nøkkelressurs innenfor tidligfase planlegging av vindkraftverk som sikrer lokal aksept gode forutsetninger for sameksistens. Du bør ha kjennskap til energibransjen, vindkraft og ikke minst myndighetsprosesser for vindkraftetablering.

Hovedkontoret er i Sandvika, men Norconsult har lokasjoner flere steder i Norge, og er åpne for at kontorlokasjonen kan tilpasses deg.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppdragsledelse av tidligfase vindkraftprosjekter
 • Planlegging og utredning av vindkraftverk på land og til havs
 • Samrådsprosesser med myndigheter, organisasjoner og grunneiere
 • Utarbeidelse av meldinger og konsesjonssøknader
 • Systematisering av erfaringer og bidrag til kontinuerlig forbedring av våre tjenester

Kvalifikasjoner:

 • Har master innen relevant fagområde, fornybar energi, naturforvaltning, planlegging
 • Har interesse for og kunnskap om fornybar energibransjen
 • Ønsker å jobbe i et tverrfaglig sterkt kunnskapsmiljø
 • Er kundeorientert og engasjert

Arbeidsgiver tilbyr:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd)
 • Fleksibel arbeidstid, sommertid og alltid fri jul og påske
 • Bonus knyttet til selskapets resultat
 • Aksjeprogram for eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m,
 • Et inkluderende arbeidsmiljø med hyggelige kolleger

I Norconsult utvikler de morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. De har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet Hver dag forbedrer de hverdagen og søker stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger.

Norconsult er et tverrfaglig rådgiverselskap, og deres 5 600 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser de tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT.

Gjennom nyskapende og målrettede råd har de fokus på verdibasert samfunnsplanlegging, fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. Årlig utføres over 20 000 oppdrag for offentlige og private kunder.