Fast stilling hos Miljødirektoratet som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for klimakvoteregisteret og skipsfart 

Er du interessert i å jobbe med en av de største utfordringene samfunnet vårt står i? Har du lyst til å bidra til at sentrale klimavirkemidler blir fulgt på en god måte?  Vil du jobbe med administrasjon og forvaltning av det norske klimakvoteregisteret?  Da kan du være den Miljødirektoratet ser etter.

Klimakvotesystemet er en hjørnestein i både EUs og Norges klimapolitikk, og Miljødirektoratet forvalter klimakvoteregisteret. Miljødirektoratet forbereder seg på en stor økning i aktivitet på grunn av innlemmelsen av skipsfarten i EUs kvotesystem. I klimakvoteregisteret administreres de kvotepliktige sektorenes klimakvoter, og Miljødirektoratet veileder brukere og følger opp kvoteoppgjøret. 

Teamet som jobber med å administrere klimakvoteregisteret jobber tett opp mot oppfølging av de kvotepliktige aktørene. Miljødirektoratet har bred ekstern kontaktflate, og følger regelverksutviklingen i EU tett.   

Seksjon for klimakvoteregisteret og skipsfart (KKS) blir fra januar 2024 en av syv seksjoner i klimaavdelingen og en av to seksjoner som skal jobbe med EUs kvotesystem. Miljødirektoratet skal bygge opp forvaltninga av skipsfart i EUs kvotesystem og administrere og videreutvikle det norske klimakvoteregisteret.  

Stillingen har arbeidsplass på vårt kontor sentralt på Helsfyr i Oslo.

Dette er jobben

Administrasjon av det norske klimakvoteregisteret og herunder: 

 • behandle søknader om å opprette kontoer og tilganger i klimakvoteregisteret 
 • gjennomføre bakgrunnssjekker for å hindre økonomisk kriminalitet, som antihvitvasking- og terrorfinansiering 
 • håndheve oppgjørsplikten og følge opp at oppgjørspliktige operatører leverer inn kvoter for sine utslipp
 • veilede og følge opp brukere av klimakvoteregisteret og kontakt med andre relevante aktører 
 • gjennomføre og videreutvikle rutinemessige kontroller av kontoer og transaksjoner
 • følge utviklingen av, og gjennomføre endringer i, relevante deler av klimakvoteregelverket 
 • følge opp krav til sikkerhet for klimakvoteregisteret

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Miljødirektoratet? Se hit!

For å gjøre denne jobben 

 • må du ha fullført relevant utdanning på mastergradsnivå, gjerne innenfor økonomisk-administrative og juridiske fag, eller andre relevante fagområder. Relevant utdanning på bachelornivå med en del relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet om utdanning på masternivå. 
 • har du gjerne mer enn tre års relevant arbeidserfaring, og som seniorrådgiver må du ha noen års erfaring
 • må du ha god rolleforståelse og gjerne erfaring fra myndighetsutøvelse eller offentlig forvaltning, eller fra arbeid der du forholder deg til regelverk
 • har du gjerne en del erfaring med data- og tallbehandling i Excel
 • har du gjerne kjennskap til Python, VBA eller lignende
 • skriver og kommuniserer du godt på norsk og engelsk

Arbeid med administrasjon av det norske registeret for klimakvoter krever at du har politiattest. 

Du er en som

 • er nøyaktig, strukturert og god til å gjennomføre 
 • trives både med å jobbe selvstendig og sammen med andre 
 • er serviceinnstilt og liker å hjelpe andre 
 • er analytisk, og god til å sammenstille og analysere data og informasjon 

Miljødirektoratet tilbyr

 • fast stilling som rådgiver fra kroner 524 700 (lønnstrinn 53) til kroner 635 400 (lønnstrinn 65) eller seniorrådgiver fra kroner 584 500 (lønnstrinn 60) til kroner 759 100 (75) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes noe høyere.
 • spennende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • moderne kontorfasiliteter og mulighet for avtale om hjemmekontor
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Har du spørsmål?

Kontaktpersoner for stillingene er seksjonsleder Silje Aksnes Bratland, telefon 41 61 65 27 eller seksjonsleder Herdis Laupsa, telefon 93 06 92 71. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til HR seniorrådgiver Yvonne Roualet Thoresen, telefon 98 63 57 20.

Ved henvendelser, oppgi referansenummer 64-2023 KKS.

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO) som er lokalisert 56 steder i landet.