Miljødirektoratet har ledig én fast stilling som seniorrådgiver i seksjon for klimakvoteregisteret og skipsfart

Er du interessert i å jobbe med en av de største utfordringene samfunnet vårt står i? Har du lyst til å bidra til at sentrale klimavirkemidler blir fulgt på en god måte? Vil du jobbe med forvaltning og utvikling av det norske klimakvoteregisteret? Da kan du være den Miljødirektoratet ser etter.

Klimakvotesystemet er en hjørnestein i både EUs og Norges klimapolitikk, og Miljødirektoratet forvalter klimakvoteregisteret. Miljødirektoratet forbereder seg på en stor økning i aktivitet på grunn av innlemmelsen av skipsfarten i EUs kvotesystem. I klimakvoteregisteret administreres de kvotepliktige sektorenes klimakvoter, og Miljødirektoratet veileder brukere og følger opp kvoteoppgjøret.  

Teamet som jobber med å administrere klimakvoteregisteret jobber tett opp mot oppfølging av de kvotepliktige aktørene. De har bred ekstern kontaktflate, og følger regelverksutviklingen i EU tett. 

Seksjon for klimakvoteregisteret og skipsfart (KKS) blir fra januar 2024 en av syv seksjoner i klimaavdelingen og en av to seksjoner som skal jobbe med EUs kvotesystem. Miljødirektoratet skal bygge opp forvaltninga av skipsfart i EUs kvotesystem og administrere og videreutvikle det norske klimakvoteregisteret.

Stillingen har arbeidsplass på vårt kontor sentralt på Helsfyr i Oslo.

Dette er jobben

Administrasjon av det norske klimakvoteregisteret, som blant annet handler om å: 

 • koordinere og utvikle forvaltningen av klimakvoteregisteret og gjennomføre endringer i klimakvoteregelverket
 • utvikle klimakvoteregisterets arbeid med finansielle bakgrunnssjekker, transaksjonssjekker og kontrollrutiner
 • følge opp krav til sikkerhet for klimakvoteregisteret og rutiner for å hindre økonomisk kriminalitet, som antihvitvasking- og terrorfinansiering  
 • forvalte klimakvoteregisteret, følge opp kvoteoppgjør og håndheve oppgjørsplikten 
 • bistå Klima- og miljødepartementet knyttet til auksjonering av klimakvoter
 • ha kontakt med relevante aktører som finansaktører, kontohavere, EU og FN

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Miljødirektoratet? Se hit!

For å gjøre denne jobben 

 • må du ha fullført relevant utdanning på mastergradsnivå, gjerne innenfor økonomisk-administrative og juridiske fag, eller andre relevante fagområder
 • har du helst mer enn fem års relevant arbeidserfaring 
 • har du erfaring med finansregulatoriske regelverk, gjerne slik som Market Abuse Regulation (MAR) og Markets in Financial Instruments Directive (MiFid)
 • har du erfaring med compliance, herunder antihvitvasking (AML og KYC) 
 • har du erfaring med å etablere prosesser, rutiner og systemer, fortrinnsvis i forbindelse med AML- og KYC-arbeid
 • har du gjerne kjennskap til skipsfartbransjen
 • har du erfaring med å håndtere og analysere tall
 • har du gjerne god IT kompetanse
 • skriver og kommuniserer du godt på norsk og engelsk

Arbeid med administrasjon av det norske registeret for klimakvoter krever at du har politiattest.

Du er en som

 • sikrer framdrift, er løsningsorientert og leverer resultater til rett tid, alene og i team
 • trives både med å jobbe selvstendig og sammen med andre 
 • er nøyaktig og jobber strukturert
 • er serviceinnstilt og liker å hjelpe andre 
 • er analytisk, og god til å sammenstille og analysere data og informasjon

Miljødirektoratet tilbyr

 • fast stilling som seniorrådgiver fra kroner 584 500 (lønnstrinn 60) til kroner 796 600 (77) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes noe høyere.
 • spennende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • moderne kontorfasiliteter og mulighet for avtale om hjemmekontor
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Har du spørsmål?

Kontaktpersoner for stillingene er seksjonsleder Silje Aksnes Bratland, telefon 41 61 65 27 eller seksjonsleder Herdis Laupsa, telefon 93 06 92 71. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til HR seniorrådgiver Yvonne Roualet Thoresen, telefon 98 63 57 20.

Ved henvendelser, oppgi referansenummer 62-2023 KKS.

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO) som er lokalisert 56 steder i landet.