Miljødirektoratet har tre faste stillinger i seksjon for klimakvoter og industri, og søker både rådgivere og seniorrådgivere.


Klimakvotesystemet er en hjørnestein i både EUs og Norges klimapolitikk. Miljødirektoratet rekrutterer nå til tre faste stillinger i seksjon for klimakvoter og industri. Hos dem får du mulighet til å jobbe tett mot industrien og med å følge opp EU regelverk.

Miljødirektoratet ser etter deg som har interesse for og helst kunnskap om industri, tildeling av klimakvoter, overvåking av klimagassutslipp, karbonfangst og -lagring (CCS), og som motiveres av å kunne kombinere denne kompetansen med regelverksarbeid.

Skjønner du innholdet i denne videoen? Da kan du være den rette for denne stillingen!

Gjennom å stille krav til hvordan industrien overvåker og rapporterer sine klimagassutslipp og data om tildelte kvoter vil du få god innsikt i produksjonsprosesser og teknologi. Miljødirektoratet skal nå i gang med å tildele vederlagsfrie klimakvoter for 2026-2030. 

Miljødirektoratet styrker arbeidet med klimakvoter og får fra nyttår to seksjoner som jobber med å forvalte og videreutvikle EUs klimakvotesystem i Norge. Seksjon for klimakvoter og industri (KKI) blir fra januar 2024 en av syv seksjoner i klimaavdelingen og en av to seksjoner som skal jobbe med EUs kvotesystem.

Dette er jobben

Forvalte og videreutvikle EUs klimakvotesystem, som blant annet handler om å:

 • tilrettelegge for arbeidet med å behandle søknader og tildele klimakvoter for perioden 2026-2030
 • behandle søknader om tildeling av kvoter
 • behandle søknader om tillatelse til utslipp av klimagasser
 • kontrollere årlige rapporter om utslipp og tildelte klimakvoter
 • veilede og følge opp aktørene
 • bidra i å følge utviklingen av og gjennomføre endringer i klimakvoteregelverket
 • bidra til å løse andre oppgaver innenfor begge kvoteseksjonenes ansvarsområder

Det er en rivende utvikling innen digitalisering og IT-systemer på våre områder, og for én av stillingene ser vi etter en som også kan være nøkkelperson i dette digitaliseringsarbeidet.

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Miljødirektoratet? Se hit!

For å gjøre denne jobben 

 • må du ha fullført relevant utdanning på mastergradsnivå, gjerne innenfor naturvitenskaplige og teknologiske fag
 • foretrekker vi at du har en del relevant erfaring og som seniorrådgiver må du ha noen års erfaring
 • må du ha interesse for og gjerne kunnskap innen ett eller flere av disse områdene; industri, tildeling av klimakvoter, overvåking av klimagassutslipp, CCS
 • må du ha god rolleforståelse og gjerne erfaring fra myndighetsutøvelse eller offentlig forvaltning, eller fra arbeid der du forholder deg til regelverk
 • må du ha god tallforståelse og erfaring med Excel eller tilsvarende verktøy
 • skriver og kommuniserer du godt på norsk og engelsk
 • har du gjerne erfaring fra å lede prosesser eller prosjekter
 • har du gjerne god IT-kompetanse
 • for oppgaver knyttet til digitalisering har du gjerne erfaring med brukeradopsjon, kravspesifisering, og implementering av digitale verktøy

Du er en som

 • sikrer framdrift og leverer resultater til rett tid, alene og i team
 • trives både med å jobbe selvstendig og sammen med andre
 • jobber strukturert og har øye for detaljene samtidig som du evner å løfte blikket
 • har stor arbeidskapasitet og trives med tidvis høyt arbeidstempo
 • trives med variasjon i ansvar og oppgaver og håndterer flere oppgaver samtidig
 • er analytisk, ser løsninger og muligheter og tar initiativ

Miljødirektoratet tilbyr

 • fast stilling som rådgiver fra kroner 524 700 (lønnstrinn 53) til kroner 635 400 (lønnstrinn 65) eller seniorrådgiver fra kroner 584 500 (lønnstrinn 60) til kroner 796 600 (77) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes noe høyere.
 • spennende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • moderne kontorfasiliteter og mulighet for avtale om hjemmekontor
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Har du spørsmål?

Kontaktpersoner for stillingene er seksjonsleder Silje Aksnes Bratland, telefon 41 61 65 27 eller seksjonsleder Herdis Laupsa, telefon 93 06 92 71. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til HR seniorrådgiver Yvonne Roualet Thoresen, telefon 98 63 57 20.

Ved henvendelser, oppgi referansenummer 61-2023 KKI.

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO) som er lokalisert 56 steder i landet.