Klimaavdelingen hos Miljødirektoratet rekrutterer til tre stillinger i to utlysninger!

Seksjon for arealbruk og industri har ansvar for å utrede hvordan tiltak innen skogbruk, jordbruk og annen arealbruk og i industrien kan bidra til lavutslippssamfunnet.

Seksjon for utslippsregnskap og metode jobber med det nasjonale utslippsregnskapet og framskrivinger for klimagasser og langtransportert forurensning.

Miljødirektoratet ønsker seg flere dyktige kolleger, med naturvitenskapelig kompetanse og kunnskap om klimagassutslipp og klimapolitikk.

Søknadsfrist for alle stillinger er 4. mars 2024


Vil du jobbe med klima og arealbruk?

To faste stillinger som seniorrådgiver/rådgiver i seksjon for arealbruk og industri  

Miljødirektoratet søker to engasjerte og dyktige kolleger som vil være med på å utvikle kunnskapsgrunnlaget for norsk klimapolitikk.

  • Forstår du betydningen av skogbruk, jordbruk og nedbygging av arealer for jordas klima?
  • Har du i tillegg god tallforståelse og analytiske evner?

Da er du kanskje den de ser etter!

Les mer og søk HER


Bli med og utvikle kunnskapsgrunnlaget for nå klimamålene!

Fast stilling som seniorrådgiver/rådgiver i seksjon for utslippsregnskap og metode.  

Miljødirektoratet søker etter en dyktig kollega som kan styrke klimaarbeidet.

  • Er du interessert i klima og har god tallforståelse og analytiske evner?
  • Vil du bruke faget ditt i komplekse saker som bidrar til å nå klimamålene?

Da kan du være den de ser etter!

Les mer og søk HER

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Deres hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. 

Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene i Miljødirektoratet. De utvikler og følger opp regelverk, gir råd til Klima- og miljødepartementet, gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser, overvåker og kartlegger arter, fører oppsyn og tilsyn, regulerer nasjonalparker og naturreservat. Noen oppgaver krever at ansatte med ulik fagkompetanse jobber sammen på tvers. På den måten sikrer vi størst mulig faglig tyngde i leveransene våre. Man lærer av hverandre og utvikler seg internt. Andre arbeidsoppgaver krever selvstendig jobbing.

For å løse samfunnsoppdraget på best mulig måte har de behov for medarbeidere i alle aldre, med ulike fagkombinasjoner, kompetanse, livserfaringer og perspektiver. Er du kvalifisert til en ledig stilling, så oppfordrer de deg til å søke! 

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO) som er lokalisert 56 steder i landet.