Seksjon for energikonsesjoner behandler søknader om vindkraft, bakkemontert solkraft, fjernvarmeanlegg og ulike pilotprosjekter (blant annet bølgekraft og tidevannskraft). Utover konsesjonsbehandlingen jobber NVE med kunnskapsgrunnlaget og ulike typer utviklingsarbeid – ofte organisert som prosjekter.

NVE søker nå etter medarbeidere til to faste stillinger med arbeidssted i Oslo.

Arbeidsoppgaver:

 • behandle konsesjonssøknader for kraftverk og fjernvarmeanlegg 
 • gjennomføre offentlige høringsprosesser med folkemøter og befaringer 
 • sammenstille informasjon fra høringer og fagmiljøer, avveie interesser og foreslå vedtak 
 • bidra med oppdatert kunnskap om fornybar kraftproduksjon og virkninger for miljø og samfunn, både internt i NVE og utadrettet 
 • kontakt med øvrige myndigheter, næringsliv, interesseorganisasjoner, berørte grunneiere og privatpersoner 
 • arbeidet innebærer noe reisevirksomhet, anslagsvis 5–15 dager i året. 

Kvalifikasjoner:

NVE arbeider i et skjæringspunkt mellom teknikk, økonomi, miljø og arealforvaltning, og vektlegger breddekompetanse og personlige egenskaper. Du må raskt kunne sette deg inn i ukjente fagområder og ha følgende kvalifikasjoner: 

 • høyere utdanning på mastergradsnivå, gjerne innen realfag, samfunnsfag, arealforvaltning, landskap, eller tekniske fag. Lang, relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Det er en fordel dersom du også har: 

 • erfaring fra energisektoren eller arealforvaltning lokalt, regionalt eller nasjonalt
 • kunnskap om fornybar energi
 • kunnskap og interesse for energi-, miljø- og samfunnsspørsmål
 • kjennskap til offentlig forvaltning
 • fysikk til å ferdes i ulendt terreng i forbindelse med befaringer 

Personlige egenskaper:

 • du arbeider selvstendig, målrettet og effektivt
 • du er analytisk, og har evne til å avveie ulike interesser
 • du har god rolleforståelse  
 • du er god på å kommunisere og formidle  
 • du er komfortabel med å snakke i store og små forsamlinger  
 • du har gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt. 

Arbeidsgiver tilbyr:

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. De er opptatt av at deres medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate.

NVE holder til i sentrale lokaler på Majorstuen i Oslo. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag, og du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. De har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at deres medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Det er gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.

Arbeidsgiver tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til NVEs lønnspolitikk med innplassering i stillingskodene førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver/avdelings-/over-/ senioringeniør (1408/1434/1364/1085/1087/1181). Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Arbeidsgiver vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger arbeidsgiver for. Hos NVE kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet. NVE har mål om å være en klimabevisst og bærekraftig virksomhet og vi jobber aktivt med å redusere vårt eget klimafotavtrykk