Insekter kan bli til fiskefôr og gjødsel

I dag selger Invertapro tørkede melbiller som snacks. Fra 2020 ønsker de å levere insekter som fôr til oppdrettsnæringen.

SPIR-prisen har som formål å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak. Energi og Klima presenterer årets ti utvalgte kandidater til SPIR-prisen 2019.

Alexander Solstad Ringheim, gründer og insekt-entusiast, Invertapro AS

– Hva er Invertapro?

– Vi produserer insekter fôret opp på organisk avfall. I dag selger vi tørkede melbiller som snacks, i tillegg til at insektenes avføring, kjent som frass, selges som et naturlig gjødselprodukt. Vi har økt produksjonen hvert år, og fra 2020 planlegger vi å starte med salg av insekter til bruk i fôr i havbruksnæringen samtidig som vi vil utvide bruksområdet for det naturlige gjødselproduktet til landbruk.

– Hva er klimagevinsten?

– Den totale klimagevinsten er både økt utnyttelse av lokalt organisk avfall, og redusert klimafotavtrykk for produktene som insektene kan erstatte eller supplere.
I dag importeres det mye soyamel fra for eksempel Brasil eller vi bruker villfisk til å lage fiskemel. Vi mener det vil ha en betydelig klimagevinst å erstatte dette med insekter som også har et høyt proteininnhold.

– Hvem er kundene deres?

– Oppdrettsnæringen i Norge er det største markedet for insekter i dag. En oppdrettsnæring i vekst trenger mer bærekraftig fiskefôr. Insekter har høyt proteininnhold, og ettersom insekter er en naturlig del av kosten for mange fiskearter, er dette et godt alternativ.

Selv om insekter per dags dato ikke er en naturlig del av norsk kosthold, vil insekter og andre nye matingredienser få en stadig viktigere rolle i kostholdet vårt. Det er mange grunner til at mennesker burde spise insekter – det medfører et minimalt klimafotavtrykk, det er basert på lokale ressurser og det er et rent produkt som ikke inneholder kjemikalier, sprøytemidler, hormoner eller medisiner.

Kandidat: Invertapro
Sted: Voss
Eiere: Alexander S. Ringheim, BIR AS, Jon Ingemar Gjerde, Magnus Åsli, Bergen Angel Network, Lukas van Der Horst, Marie Rødsten Sagen, Asgeir Løno, Daniel S. Ringheim, Håvard Åsli
Oppstartsår: 2017
Web: www.invertapro.com

– Hvor langt har dere kommet med utviklingen av prosjektet?

– Invertapro startet produksjon av insekter i 2017. I dag produserer vi insekter av typen melbille til menneskelig konsum, samtidig som vi kontinuerlig øker produksjonen for å kunne produsere insekter som fôringrediens til akvakulturen. I løpet av 2018 har Invertapro firedoblet produksjonen av melbiller, og jobber hardt for å bane vei for en helt ny industri i Norge.

– Hva har vært de største utfordringene til nå?

– Insektindustrien er en helt ny industri i Europa, og en av de største utfordringene er å finne ut hvordan insektproduksjon passer inn i det gjeldene regelverket. Vi jobber tett med Mattilsynet for å finne ut hva som gjelder for å oppnå tilfredsstillende matsikkerhet.

I tillegg er produksjonsteknologien for insekter relativt ny. Industrien preges foreløpig av relativt mye manuelt arbeid og lite automatisering, noe som gjør produksjonskostnadene høye. Vi jobber aktivt med forskning og utvikling for å oppskalere og utvide produksjonen på bærekraftig vis.